Vrijwilligers

De vrijwilligers in de gemeente Drimmelen zijn van belang om de sociale samenhang en de samenredzaamheid te vergroten. SWO richt zich vooral op het begeleiden, ondersteunen, borgen van continuïteit en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. SWO ondersteunt en begeleidt de vrijwilligers die actief zijn in de buurt- en gemeenschapshuizen binnen de gemeente Drimmelen. Zij bemiddelt en ondersteunt vrijwilligers die contact hebben op individueel niveau met cliënten van SWO.
De 220 vrijwilligers zijn het kapitaal van SWO. Er zijn veel mogelijkheden om bij SWO vrijwilligerswerk te doen of om vrijwillige inzet te vragen.
Het onderdeel VIP (Vrijwilligers InformatiePunt) is er voor alle vrijwilligers- en (lokale) organisaties in de gemeente Drimmelen.

Diensten vrijwilligers
Er worden diverse diensten aangeboden die uitgevoerd worden met vrijwilligers: thuisadministratie, Wonen met Gemak, Formulierenspreekuur, mobiliteitsconsulent, belastingservice, klussendienst en AutoMaatje.
Zij zijn erop gericht om inwoners te ondersteunen zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren inde maatschappij. Deze diensten worden aangeboden aan degene die de vraag niet in het eigen netwerk kunnen wegleggen.

Ontmoeting
Gemeenschapshuizen

In 5 gemeenschapshuizen in Drimmelen huurt SWO ruimtes voor ontmoetingsactiviteiten. Deze worden georganiseerd door vrijwilligers. SWO ondersteunt waar nodig de vrijwilligers. Dat geldt ook voor de steunpunten Kloosterhof en Patrijspoort in Made.