Belastingservice Drimmelen

Van 1 maart tot 1 mei is het weer tijd om de belastingformulieren in te vullen. De Belastinginvullers van KBO en SWO zijn weer beschikbaar om je hiermee te helpen.
Veel senioren uit Drimmelen maken jaarlijks al gebruik van deze service.
Heb jij hulp nodig, doe een beroep op ons.

Ook als je geen bericht hebt ontvangen van de Belastingdienst, is het zinvol om contact met ons op te nemen. Wie weet heb je recht op teruggave van zelf betaalde zorgkosten.
Mensen met een AOW uitkering en daarnaast een klein aanvullend pensioen hebben ook vaak recht op belastingteruggave, zij zijn meestal niet verplicht aangifte te doen en reageren vaak niet op de brieven die de belastingdienst tegenwoordig verstuurt naar belastingplichtigen die recht zouden kunnen hebben op een teruggave. Zij missen daardoor een terugbetaling van ingehouden belasting en dat is jammer.
Laat een vrijwilliger dat voor u controleren !!!!

Tijdens het invullen van je belastingformulieren wordt tevens gekeken of je ook in aanmerking komt voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Maar ook of de hoogte van de toeslagen nog klopt. Ook andere gemeentelijke regelingen zoals de financiële tegemoetkoming chronisch zieken of de mantelzorgwaardering kunnen door de vrijwilliger voor je worden verzorgd. Dus zeker de moeite waard.

Uit het oogpunt van vertrouwen streeft SWO ernaar de dienstverlening zodanig te regelen dat per cliënt één vaste vrijwilliger wordt ingezet. Vandaar dat wij je NAW-gegevens zullen registreren.

De belastinginvullers van KBO en SWO zijn goed opgeleide vrijwilligers die jaarlijks een bijscholing moeten volgen. Zij werken volgens de richtlijnen van de KBO-Brabant.

De belastinginvullers die in 2023 in Drimmelen beschikbaar zijn:

Made:                                           Terheijden:                                     Lage Zwaluwe:
– dhr. Guus Bernard                      – dhr. Marius Buijs                      – mw. Petra van Strien
– dhr. Hans van Eldik                                                                        – dhr. Ad Schuurmans
– dhr. Ad Vermeeren                    Wagenberg:                                 – mw. Jopie Zasburg
– dhr. Stan de Wijs                         – dhr. Louis van Gils

Kosten aangifte:
Volgens de richtlijnen van KBO-Brabant wordt voor het invullen van de aangifte een bijdrage gevraagd van maximaal 12 euro. Mocht dit bedrag voor je te hoog zijn, bespreek dit dan s.v.p. met de belastinginvuller. In dat geval kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt.

Wil je gebruik maken van de belastingservice dan kun je contact opnemen met SWO via telefoonnummer 0162 – 45 18 94. Indien je een voorkeur hebt voor een bepaald persoon, geef dit dan s.v.p. aan.

BELANGRIJK: Diegene die vorig jaar ook van deze dienstverlening gebruik hebben gemaakt krijgen in de loop van januari/februari de machtigingscodebrief thuis gezonden van de belastingdienst. S.v.p. deze brief goed bewaren, deze heeft de belastinginvuller nodig om je aangifte te kunnen verzorgen.

Wij kunnen je belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen als je de volgende documenten en gegevens verzameld hebt en/of meeneemt (voor zover van toepassing).

 • Kopie aangifte/uitdraai 2021 indien aanwezig.
 • Aangiftebrief 2022 van de Belastingdienst.
 • je machtigingscodes (voor het laten doen van je aangifte) of eventueel je eigen Digid codes (voor het, met ondersteuning, zelf doen van je aangifte). Indien je geen machtigingscode hebt ontvangen dan kun je die aanvragen via 088 – 123 65 55. Echtparen moeten beiden een machtigingscode (Digid) hebben. Heb je problemen met het aanvragen van de machtingscode, neem dan contact op met SWO, dan regelen zij een vrijwilliger die je zal helpen.
 • Alle documenten die je in 2022 hebt ontvangen van de Belastingdienst, zoals correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave etc.
 • Beschikkingen Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2022 en 2023. In verband met het controleren van toetsingsinkomen en vermogen.
 • Belangrijke data uit 2022: samenwonen, huwelijk en overlijden.
 • Jaaropgaven 2022:
  •  van AOW en aanvullend pensioenen van jezelf, je echtgeno(o)t(e) of partner.
  • bank(en) inzake (spaar)tegoeden en hypotheek eigen woning
  • Overzicht van eventuele bijverdiensten.
 • Door je zelf betaalde zorgkosten (bv medicijnen, tandarts, hoorapparaat, fysio etc) .
 • Afsprakenoverzicht voor specialisten of bezoek ziekenhuis en onkosten deeltaxi.
 •  Dieetverklaring van arts of diëtiste  indien je een dieet moet volgen.
 • Overzicht van giften.
 • WOZ- waarde eigen woning (peildatum 1-1- 2021, nota gemeente ontvangen in 2022).
 • Eigen woning: eventueel aan- en verkoopgegevens

Overzicht van banktegoeden ed is ook van belang voor het controleren van het (eventuele)  recht  op huurtoeslag; indien je als alleenstaande per 1 jan 2023 meer hebt dan € 33.748,–, of met partner meer dan € 67.496,– vervalt dat recht;
Voor 1 jan 2022 waren de bedragen € 31.747,– resp. € 63.494,–.
Staat uw echtgenoot of geregistreerde partner niet op uw adres ingeschreven? Dan telt zijn vermogen voor de huurtoeslag niet mee, maar voor de andere toeslagen wél.Ook medebewoners mogen niet meer dan € 33.748 aan vermogen hebben.

Aankomende evenementen