Cliëntondersteuning

Speciaal opgeleide vrijwillige ouderenadviseurs zijn de Clientondersteuners in Drimmelen. Deze speciale cursus hebben zij gevolgd bij de VBOB en afgerond (Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant).  Zij zijn officieel beschikbaar om mensen te ondersteunen die een aanvraag doen voor een Wmo-voorziening bij de gemeente of een herindicatie krijgen.

Ben je van plan om een Wmo-aanvraag te gaan doen of staat er een keukentafelgesprek gepland voor een herindicatie en heb je daar ondersteuning bij nodig, neem dan s.v.p. contact op met SWO, vandaar uit wordt één van onze cliëntondersteuners aan je gekoppeld.

Hoe gaat dit verder in zijn werk:

* De cliëntondersteuner komt kennismaken zodat hij/zij zich een beeld kan vormen van je situatie en je hulpvraag.

* De cliëntondersteuner zal aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek met de gemeente, om je te ondersteunen en jouw belangen te behartigen.

* Na een paar weken ontvang je van de gemeente een brief met daarin het besluit of jouw aanvraag is goed- of afgekeurd of dat jouw huidige voorziening blijft gehandhaafd of wordt aangepast. Tevens wordt een verslag van het keukentafelgesprek bijgevoegd.  Mocht je het niet eens zijn met het besluit dan kun je opnieuw contact opnemen met de cliëntondersteuner.

* Hierna komt de cliëntondersteuner opnieuw bij je langs om de brief en het verslag met je te bespreken en indien gewenst bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de gemeente.

Mocht je nog vragen hebben of een beroep willen doen op cliëntondersteuning neem dan contact op met SWO, Tel: 0162 – 45 18 94.

Aankomende evenementen