Goed Geregeld keurmerk

De adviseur Goed Geregeld aan het woord:
“SWO heeft het keurmerk GOED GEREGELD zeker verdiend”
 “De missie van SWO Drimmelen: “Wij brengen Drimmelen sociaal in beweging” door het bevorderen van vrijwilligerswerk, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en vrijwillig kader in de breedste zin van het woord ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek in de gemeente Drimmelen.
Er wordt nauw samengewerkt met elkaar, vrijwilligers kunnen zelf zo actief worden als zij willen en worden hier op deskundige en enthousiaste wijze in ondersteund. Directeur Peter Franken en zijn medewerkers zijn al jaren druk bezig alles zo optimaal mogelijk in te richten: alles moet goed geregeld zijn voor hun vrijwilligers.
Er ligt nu een heldere Beleidsnota Vrijwilligers met als praktisch hulpmiddel voor vrijwilligers een Inwerkmap met alle rechten en plichten van de vrijwilligers duidelijk vastgelegd. Er zijn Vrijwilligersovereenkomsten ondertekend om dit vorm te geven.
Vanuit het beoordelingstraject kwamen zeker ook nog punten naar voren waaraan gewerkt moeten worden:

 • Binnen de teams aandacht voor veiligheid rond het werken als vrijwilliger, grenzen van het vrijwilligerswerk enz.
 • Er wordt op allerlei fronten geëvalueerd: de bevindingen hiervan samenbrengen en hierdoor een kwaliteitsverbeteringsslag maken voor alle betrokkenen.
 • Aandacht voor de rol van jonge vrijwilligers.
 • Nog meer helderheid geven aan de helderheid van ondersteuning: waar moet je voor bij wie terecht?

 
SWO Drimmelen heeft het Keurmerk Goed Geregeld zeker verdiend. Door actief te gaan werken aan alle onderdelen van het keurmerk Goed Geregeld zijn alle zaken grotendeels op papier goed geregeld, en voor zover dit nog niet geregeld is staat dit onder de aandacht en zal zeker opgepakt worden. De visie en missie sluiten nu echt aan bij de praktijk van de Vrijwilliger: “Zichtbaar Beter, Beter Zichtbaar”. Ze hebben het keurmerk Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld! dan ook zeker verdiend!
Ben je een organisatie en ben je benieuwd naar hoe je het vrijwilligersbeleid kunt aanpakken, opzetten of verbeteren? Hieronder lees je een samenvatting van de thema’s van het Goed Geregeld traject. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Corrie Marijnissen of doorlinken naar de website van NOV https://www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/goed-geregeld

 Goed Geregeld, een praktijkversie

Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen aan de hand van deze leidraad hun vrijwilligersbeleid op zetten of bekijken of ze alle onderdelen mbt beleid voldoende in beeld hebben. Deze praktijkversie geeft je handvatten om te komen tot actiepunten.

1 vrijwilligersbeleid

 1. Waarom werk je met vrijwilligers.
 2. Wat kunnen vrijwilligers doen?
 3. Hoe passen de vrijwilliger en organisatie bij elkaar?
 4. Hoe leer je van de vrijwilligers?

 
2  Wat kunnen vrijwilligers doen

 • Welke taken, klussen, activiteiten?
 • Welke positie hebben vrijwilligers in de organisatie?
 • Zijn de randvoorwaarden aanwezig? Zoals: Verzekering, Gedragsregels, Onkostenvergoeding

 
3  Hoe passen de vrijwilliger en organisatie bij elkaar?

 • Kan de organisatie een plek creëren voor een vrijwilliger, naar wat hij/zij kan en wil?
 • Hoe leer je de potentiële vrijwilliger kennen?
 • Hoe wordt er geworven?
 • Hoe wordt de vrijwilliger behouden?

 
4  Wat leer je van de vrijwilligers?

 • Welke ruimte voor verandering is er?
 • Waar kunnen vrijwilligers terecht met goede ideeën en feedback?
 • Is de organisatie leidend of de vrijwilliger?

 
Hoe haal je het beste uit je vrijwilligers en organisatie?
Een samenvatting
Wat zijn de kenmerken van een organisatie waar het goed geregeld is?

 • Vrijwilligers zijn trots
 • Ze hebben het gevoel ergens aan bij te dragen: groter geheel en ertoe doen
 • Ze hebben inspraak en zelfstandigheid waar ze dat willen en kunnen
 • Er wordt waardering uitgesproken en feedback op het werk gegeven
 • Het werk wordt afgestemd op behoefte aan afwisseling en inhoud

Aankomende evenementen