Heeft u klachten?

Klachtenfunctionaris

Heeft u een probleem met een medewerker/ beroepskracht/ vrijwilliger van SWO en komt U daar zelf niet aan uit? Schakel de hulp in van de Klachtenfunctionaris!

U kunt dus de hulp van de Klachtenfunctionaris inroepen als uw eigen poging om tot oplossing van een probleem te komen niet lukt. Uw klacht kunt u dan schriftelijk of mondeling indienen bij: De heer Otte Strouken-Busink, telefoonnummer 0168-486022 of mail naar o.strouken@gmail.com.

Klik hier voor de klachtenregeling van SWO.

Aankomende evenementen