Bestuur en organisatie

Bestuur

Mw. Jiske Twilt-Bandsma (voorzitter)

Dhr. Peter van den Broek (penningmeester)

Mw. Elly Prinse (secretaris)

Dhr. Hein-Ries van den Hengel

Dhr. Kees Quaijtaal

Mw. Regina Visseren (notuliste)

Medewerkers

Dhr. Peter Franken (directeur)

Mw. Sandra van den Nieuwenhuijzen (administratie/ondersteuning)

Mw. Nancy Meeusen (administratie/ondersteuning)

Mw. Mireille Lemmens (coördinator welzijn)

Mw. Mirande Wouters (vrijwilligers informatiepunt)

Mw. Riekje van Vugt (coördinator informele zorg)

Mw. Jannah van der Wal (sociaal werker)

Mw. Annemarie van Leeuwen (coördinator informele zorg)

Mw. Elena Jaakke (office assistant)

Mw. Patty van Dongen (frontoffice medewerker)

Mw. Maaike Paans (frontoffice medewerker)

Mw. Ming Ho (stagiaire)

Mw. Megan Joore (stagiaire)

Mw. Gwen Quirijnen (stagiaire)

Vrijwilligerspanel SWO

Het vrijwilligerspanel van SWO is een ‘inspraak’ orgaan van de SWO organisatie. Het panel adviseert Bestuur en Directie gevraagd en ongevraagd over de invulling van het vrijwilligersbeleid en aanverwante relevante thema’s. Deze thema’s worden zowel door SWO én door het panel op de agenda gezet.

De bijeenkomsten zijn circa één keer per kwartaal. De leden zijn zelf vrijwilliger in een of meerdere aandachtsgebieden van SWO. Het is voor de panelleden een prettige uitdaging om daar positief kritisch naar te kijken en open met de professionals over te discussiëren.

De leden van het vrijwilligerspanel zijn een afspiegeling van de vrijwilligers van SWO.

Voorbeelden van onderwerpen die besproken zijn: Strategisch beleid SWO, Werkplan SWO, Privacy reglement/AVG, Samenvatting gesprekken met alle vrijwilligers, Werken met VOG, bereiken van de doelgroep en onderzoek cliënttevredenheid.

Wij kunnen vrijwilligers van SWO vertegenwoordigen. Wilt u iets vragen of bespreken met het panel, dan kunt u contact opnemen via swovrijwilligers@swodrimmelen.nl.

Jaarverslag en Jaarrekening

Hieronder vindt u ons recentste jaarverslag 2020:
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

Oudere jaarverslagen en jaarrekeningen:
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019

Overige documenten

Privacyverklaring

WNT verantwoording 2020

WNT verantwoordingsformulier 2020

STICHTING WELZIJN & ONDERSTEUNING (SWO)
KVK 18050616
Vestigingsnr. 000022310967
Het Vierendeel 6, 4921 LC Made

replica omega watch bracelets gucci g chrono watch replica fake hublot swiss replik fake genuine hublot Replica replica panerai knockoff guide