Bestuur en organisatie

Bestuur

Dhr. Reiner Brink (voorzitter)

Dhr. Peter van den Broek (penningmeester)

Mw. Iris van Stokkom

Dhr. Kees Quaijtaal (secretaris)

Mw. Meriam van Pelt

Mw. Monique Potters

Mw. Corrie Marijnissen (notuliste)

Medewerkers

Peter Franken
Directeur
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

Elena Jaakke
Office assistant
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

Maaike Paans
Frontoffice medewerker
Werkdagen: maandag & vrijdag

Mireille Lemmens
Coördinator welzijn
Werkdagen: maandag, dinsdag & donderdag

Mirande Wouters
Coördinator vrijwilligers informatiepunt & beleid
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

   

Jannah van der Wal
Coördinator welzijn
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

Ming Ho
Coördinator informele zorg
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag

Demi Kock
Coördinator informele zorg
Werkdagen: maandag & woensdag

 

Nancy Meeusen
Administratie/ondersteuning
Werkdagen: maandag, dinsdag & vrijdag om de week

Vrijwilligerspanel SWO

Het vrijwilligerspanel van SWO is een ‘inspraak’ orgaan van de SWO organisatie. Het panel adviseert Bestuur en Directie gevraagd en ongevraagd over de invulling van het vrijwilligersbeleid en aanverwante relevante thema’s. Deze thema’s worden zowel door SWO én door het panel op de agenda gezet.

De bijeenkomsten zijn circa één keer per kwartaal. De leden zijn zelf vrijwilliger in een of meerdere aandachtsgebieden van SWO. Het is voor de panelleden een prettige uitdaging om daar positief kritisch naar te kijken en open met de professionals over te discussiëren.

De leden van het vrijwilligerspanel zijn een afspiegeling van de vrijwilligers van SWO.

Voorbeelden van onderwerpen die besproken zijn: Strategisch beleid SWO, Werkplan SWO, Privacy reglement/AVG, Samenvatting gesprekken met alle vrijwilligers, Werken met VOG, bereiken van de doelgroep en onderzoek cliënttevredenheid.

Wij kunnen vrijwilligers van SWO vertegenwoordigen. Wilt u iets vragen of bespreken met het panel, dan kunt u contact opnemen via swovrijwilligers@swodrimmelen.nl.

Strategisch beleid SWO Drimmelen 2022-2026

“SWO brengt Drimmelen sociaal in beweging en werkt aan duurzame verbindingen”

Eén keer in de zoveel jaar staan we stil bij hoe we ons als organisatie de komende jaren willen ontwikkelen. Daarom heeft SWO in het afgelopen half jaar het strategisch beleid geactualiseerd. Een extern bureau heeft ons hierbij ondersteund. Onderdeel was het voeren van een gesprek met samenwerkingspartners en een vertegenwoordiging van vrijwilligers over ons beleid. Wat zijn de doelen van SWO voor de komende jaren? Wat willen we bereiken?

Het resultaat is geen uitgebreid rapport maar een  “praatplaat” die kort en krachtig laat zien wat we voor de Drimmelense samenleving willen betekenen. De praatplaat vind je hier.

Voor jaarrekeningen en jaarverslagen klik hier.

Overige documenten

Privacyverklaring

WNT verantwoording 2021

WNT verantwoordingsformuliers 2021

WNT verantwoording 2020

WNT verantwoordingsformulier 2020

STICHTING WELZIJN & ONDERSTEUNING (SWO)
KVK 18050616
Vestigingsnr. 000022310967
Het Vierendeel 6, 4921 LC Made

Aankomende evenementen