Bestuur en organisatie

Bestuur

Mw. Jiske Twilt-Bandsma (voorzitter)

Dhr. Peter van den Broek (penningmeester)

Mw. Elly Prinse (secretaris)

Dhr. Hein-Ries van den Hengel

Dhr. Kees Quaijtaal

 

Medewerkers

Dhr. Peter Franken (directeur)

Mw. Saskia Wijlaars (management assistente)

Mw. Sandra van den Nieuwenhuijzen (administratie/ondersteuning)

Mw. Nancy Meeusen (administratie/ondersteuning)

Mw. Mireille Lemmens (coördinator welzijn)

Mw. Ria van Spijk (steunpunt mantelzorg/vrijwillige thuishulp)

Mw. Elly Punselie (sociaal makelaar)

Mw. Ellen Dudok (bemiddeling en service huishoudelijke hulp)

Dhr. Ton Broos (bemiddeling en service huishoudelijke hulp/administratie/ondersteuning)

Mw. Hanna Rennings (administratief medewerker)

Mw. Corrie Marijnissen (vrijwilligers informatiepunt)

Mw. Riekje van Vugt (coördinator informele zorg)

Vrijwilligerspanel SWO

Wat is het vrijwilligerspanel van SWO:

Het vrijwilligerspanel van SWO is een ‘inspraak’ orgaan van de SWO organisatie. Het panel adviseert Bestuur en Directie gevraagd en ongevraagd over de invulling van het vrijwilligersbeleid en aanverwante relevante thema’s. Deze thema’s worden zowel door SWO én door het panel op de agenda gezet. De bijeenkomsten zijn circa één keer per kwartaal. De leden zijn zelf vrijwilliger in een of meerdere aandachtsgebieden van SWO. Het is voor de panelleden een prettige uitdaging om daar positief kritisch naar te kijken en open met de professionals over te discussiëren.

De leden van het vrijwilligerspanel zijn een afspiegeling van de vrijwilligers van SWO.

Voorbeelden van onderwerpen die besproken zijn: Strategisch beleid SWO, Werkplan SWO, Privacy reglement/AVG, Samenvatting gesprekken met alle vrijwilligers, Werken met VOG, bereiken van de doelgroep, onderzoek cliënttevredenheid.

Wij kunnen vrijwilligers van SWO vertegenwoordigen. Wilt u iets vragen of bespreken met het panel, dan kunt u contact opnemen met een van ons.

De panelleden van SWO zijn:

Tianah Auener: e-mail bmcauener@simpc.nl

Joke Haaze: telefoon 076 5933822, e-mail j.haaze@gmail.com

Jan de Laat: telefoon 0162 585518, e-mail jpm_delaat@hotmail.com

Meriam van Pelt: telefoon 06 11432611, e-mail meriamvanpelt@hotmail.com

Jan Willem van der Velden: telefoon 0162 683291, e-mail jwvdvelden@planet.nl
Aandachtsgebied: “project matige aanpak Wonen met Gemak”

Ton Verwijmeren: e-mail ton.verwijmeren@hetnet.nl

Rien Vos: telefoon 06 33041615, e-mail rienvos1944@live.nl

Hieronder vindt u ons recentste jaarverslag en jaarrekening 2018:
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018

replica omega watch bracelets gucci g chrono watch replica fake hublot swiss replik fake genuine hublot Replica replica panerai knockoff guide