Advies en ondersteuning

Vrijwillige adviseurs ondersteunen inwoners van Drimmelen bij het zoeken naar antwoorden op hun vragen op het terrein van wonen, zorg, welzijn en sociale zekerheid. Hiermee wordt de zelfredzaamheid van de vrager bevordert. De adviseur heeft ook een signalerende taak.
Adviseurs worden en blijven deskundig door een opleiding en bijscholing. Zij worden ondersteund door de beroepskrachten van SWO. Advies en ondersteuning wordt gegeven door de Ouderenadviseurs die spreekuren houden in diverse kernen als ook door de cliëntondersteuners die cliënten helpen bij een bij Wmo-aanvragen.

(Ouderen) adviseurs (lees verder)
Cliëntondersteuning (lees verder)
Informatie in de media (lees verder)
Klussendienst (lees verder)
Thuisadministratie (lees verder)
Wonen met Gemak (lees verder)
Belastingservice (lees verder)

Aankomende evenementen