Belastingservice Drimmelen

Ieder jaar in de maanden maart en april is het weer tijd om de belastingformulieren in te vullen. Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u een beroep doen op de belastinginvullers van KBO en SWO.

Veel senioren maken jaarlijks gebruik van deze service, toch zijn er nog senioren die er niet van op de hoogte zijn. Vooral tegen deze mensen willen we zeggen: als u hulp nodig heeft met het invullen, doe een beroep op de belastingservice.

Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst, is het zinvol om contact met ons op te nemen. Veel ouderen laten nog steeds geld liggen door geen aangifte te doen.

Tijdens het invullen van uw belastingformulieren wordt tevens gekeken of u ook in aanmerking kunt komen voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Maar ook of de hoogte van de toeslagen nog klopt. Ook andere gemeentelijke regelingen zoals de financiële tegemoetkoming chronisch zieken of de mantelzorgwaardering kunnen door de vrijwilliger voor u worden verzorgd. Dus zeker de moeite waard.

Uit het oogpunt van vertrouwen streeft SWO ernaar onze dienstverlening zodanig te regelen dat per cliënt één vaste vrijwilliger wordt ingezet. Hiervoor is het wel nodig dat wij uw adresgegevens registreren.

De belastinginvullers van KBO en SWO zijn goed opgeleide vrijwilligers die jaarlijks een bijscholing moeten volgen. Zij werken volgens de richtlijnen van de VBOB. De belastinginvuller die in Drimmelen beschikbaar zijn:

Made:    
– dhr. Guus Bernard
– dhr. Jan Verloop
– dhr. Ad Vermeeren
– dhr. Wim Sibon

Terheijden:  
– dhr. Marius Buijs

Wagenberg:
– dhr. Louis van Gils

Lage Zwaluwe:
– dhr. Ad Schuurmans
– mevr. Jopie Zasburg
– mevr. Petra van Strien

Hooge Zwaluwe:
– mevr. Riet van Heijst

Volgens de richtlijnen van KBO-Brabant wordt voor het invullen van de aangifte een bijdrage gevraagd van maximaal 12 euro. Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, bespreek dit dan s.v.p. met de belastinginvuller. In dat geval kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt.

Wilt u gebruik maken van de belastingservice dan kunt u contact opnemen met SWO telefoonnummer 0162 – 45 18 94. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaald persoon, geef dit dan s.v.p. aan.

BELANGRIJK: Diegene die vorig jaar ook van deze dienstverlening gebruik hebben gemaakt krijgen in de loop van januari/februari de machtigingscodebrief thuisgezonden van de belastingdienst. S.v.p. deze brief goed bewaren, deze heeft de belastinginvuller nodig om uw aangifte te kunnen verzorgen.

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen als u de volgende documenten en gegevens meeneemt (voor zover van toepassing).

Kopie aangifte/uitdraai 2020 indien aanwezig.
• Aangiftebrief 2020 van de Belastingdienst.
• Als uw aangifte vorig jaar met de computer is verzorgd; uw machtigingscodes of eventueel uw eigen Digid. Indien u geen machtigingscode heeft ontvangen dan kunt u die aanvragen via 088 – 123 65 55. Echtparen moeten beide een machtigingscode (Digid) hebben. Heeft u problemen met het aanvragen van de machtingscode, neem dan contact op met SWO, dan regelen zij een vrijwilliger die u zal helpen.
Alle documenten die u in 2020 heeft ontvangen van de Belastingdienst, zoals correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave etc.
Zorgtoeslag(en)en Huurtoeslagen 2020. In verband met het controleren van
verzamelinkomen/ toetsingsinkomen.
• Belangrijke data uit 2020: samenwonen, huwelijk en overlijden.
• Jaaropgaven 2020van AOW en pensioenen van uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of partner.
• Overzicht van eventuele bijverdiensten.
• Eigen bijdrage medicijnen/dokterskosten (min het eigen risico).
• Afsprakenkaartje voor specialisten of bezoek ziekenhuis en onkosten deeltaxi.
• Medisch: dieetverklaring indien u een dieet moet volgen.
• Overzicht van giften.
• WOZ- waarde eigen woning (peildatum 2019).
• Hypotheekgegevens en betaalde rente
• Eigen woning: eventueel aan- en verkoopgegevens
• Bank- en spaaroverzichten indien noodzakelijk
(alleenstaanden € 30.846,- en voor gehuwden € 61.692,-.

replica omega watch bracelets gucci g chrono watch replica fake hublot swiss replik fake genuine hublot Replica replica panerai knockoff guide