Belastingservice Drimmelen

Het is weer tijd om de belastingformulieren in te vullen en dus zijn de Belastinginvullers van KBO en SWO weer beschikbaar om u hiermee te helpen.
Veel senioren maken jaarlijks gebruik van deze service, toch zijn er nog senioren die er niet van op de hoogte zijn. Vooral tegen deze mensen willen we zeggen: als u hulp nodig heeft met het invullen, doe een beroep op ons.

Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst, is het zinvol om contact met ons op te nemen. Veel ouderen laten nog steeds geld liggen door geen aangifte te doen.

Tijdens het invullen van uw belastingformulieren wordt tevens gekeken of u ook in aanmerking kunt komen voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Maar ook of de hoogte van de toeslagen nog klopt. Ook andere gemeentelijke regelingen, zoals de financiële tegemoetkoming chronisch zieken of de mantelzorgwaardering, kunnen door de vrijwilliger voor u worden verzorgd. Dus zeker de moeite waard.

Uit het oogpunt van vertrouwen streeft SWO ernaar onze dienstverlening zodanig te regelen dat per cliënt één vaste vrijwilliger wordt ingezet. Vandaar dat wij uw NAW-gegevens zullen registreren.

De belastinginvullers van KBO en SWO zijn goed opgeleide vrijwilligers die jaarlijks een bijscholing moeten volgen. Zij werken volgens de richtlijnen van de KBO-Brabant.

De belastinginvullers die in 2022 in Drimmelen beschikbaar zijn:

Made:                                               Terheijden:                                     Lage Zwaluwe:
– dhr. Guus Bernard                          – dhr. Marius Buijs                          – mw. Petra van Strien
– dhr. Hans van Eldik                                                                                – dhr. Ad Schuurmans
– dhr. Ad Vermeeren                        Wagenberg:                                    – mw. Jopie Zasburg
– dhr. Stan de Wijs                           – dhr. Louis van Gils

Aangifte in Coronatijd:
Net als vorig jaar zal ook dit jaar persoonlijk contact zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom zullen de belastinginvullers contact met u zoeken via telefoon of email om de aangifte voor te bereiden. Hopelijk zijn de strengere maatregelen vanaf 1 april niet meer van kracht en hebben velen van u dan de booster vaccinatie gehad, zodat een huisbezoek vóór 1 mei kan plaats vinden om de aangifte samen door te nemen en deze verzonden kan worden naar de belastingdienst.

Kosten aangifte:
Volgens de richtlijnen van KBO-Brabant wordt voor het invullen van de aangifte een bijdrage gevraagd van maximaal € 12,00. Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, bespreek dit dan s.v.p. met de belastinginvuller. In dat geval kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt.

Wilt u gebruik maken van de belastingservice, dan kunt u contact opnemen met SWO via telefoonnummer 0162 – 45 18 94. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaald persoon, geef dit dan s.v.p. aan.

BELANGRIJK:

Diegenen die vorig jaar ook van deze dienstverlening gebruik hebben gemaakt, krijgen in de loop van januari/februari de machtigingscodebrief thuis gezonden van de belastingdienst. S.v.p. deze brief goed bewaren, deze heeft de belastinginvuller nodig om uw aangifte te kunnen verzorgen.

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen als u de volgende documenten en gegevens verzameld heeft en/of meeneemt (voor zover van toepassing).

 • Kopie aangifte/uitdraai 2020 indien aanwezig.
 • Aangiftebrief 2021 van de Belastingdienst.
 • Uw machtigingscodes (voor het laten doen van uw aangifte) of eventueel uw eigen DigiD codes (voor het, met ondersteuning, zelf doen van uw aangifte). Indien u geen machtigingscode heeft ontvangen, dan kunt u die aanvragen via 088 – 123 65 55. Echtparen moeten beiden een machtigingscode (DigiD) hebben. Heeft u problemen met het aanvragen van de machtingscode, neem dan contact op met SWO, dan regelen zij een vrijwilliger die u zal helpen.
 • Alle documenten die u in 2021 heeft ontvangen van de Belastingdienst, zoals correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave etc.
 • Beschikkingen Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2021 en 2022. In verband met het controleren van toetsingsinkomen en vermogen.
 • Belangrijke data uit 2021: samenwonen, huwelijk en overlijden.
 • Jaaropgaven 2021:
  • van AOW en aanvullend pensioenen van uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of partner.
  • bank(en) inzake (spaar)tegoeden en hypotheek eigen woning.
  • Overzicht van eventuele bijverdiensten.
 • Door u zelf betaalde zorgkosten (bijv. medicijnen, tandarts, hoorapparaat, fysio etc.).
 • Afsprakenoverzicht voor specialisten of bezoek ziekenhuis en onkosten deeltaxi.
 • Dieetverklaring van arts of diëtiste indien u een dieet moet volgen.
 • Overzicht van giften.
 • WOZ-waarde eigen woning (peildatum 1-1-2020, nota gemeente ontvangen in 2021).
 • Eigen woning: eventueel aan- en verkoopgegevens.
  Overzicht van banktegoeden e.d. is ook van belang voor het controleren van het (eventuele) recht op huurtoeslag; indien u als alleenstaande per 01-01-2022 meer heeft dan € 31.747,=, of met partner meer dan € 63.494,= vervalt dat recht;
  Voor 01-01-2021 waren de bedragen € 31.340,= resp. € 62.680,=.

Aankomende evenementen