Vrijwilligerswerk en Educatie

Vrijwilligerswerk neemt in onze participatiemaatschappij een steeds belangrijkere plaats in. Vrijwilligers zijn actief voor organisaties en inwoners met activiteiten en ondersteuning.

VRIJWILLIGERSINFOMATIEPUNT
Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) is er voor alle vrijwilligers en organisaties in de gemeente die met vrijwilligers werken.
Het VIP helpt actief mee om het vrijwilligerswerk in Drimmelen nog beter en groter te maken. VIP bemiddelt, helpt organisaties en geeft informatie over vrijwilligerswerk.
Op de website vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je de actuele vrijwilligersvacatures.

VRIJWILLIGERSWERK SWO
De vrijwilligers van SWO zijn van belang om de sociale samenhang en de samenredzaamheid te vergroten. SWO richt zich vooral op het begeleiden, ondersteunen, borgen van continuïteit en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. SWO ondersteunt en begeleidt de vrijwilligers die actief zijn in de buurt- en gemeenschapshuizen binnen de gemeente Drimmelen. Zij bemiddelt en ondersteunt vrijwilligers die contact hebben op individueel niveau met cliënten van SWO

Aankomende evenementen