Strategisch beleid SWO Drimmelen 2022-2026 

“SWO brengt Drimmelen sociaal in beweging en werkt aan duurzame verbindingen”

Eén keer in de zoveel jaar staan we stil bij hoe we ons als organisatie de komende jaren willen ontwikkelen. Daarom heeft SWO in het afgelopen half jaar het strategisch beleid geactualiseerd. Een extern bureau heeft ons hierbij ondersteund. Onderdeel was het voeren van een gesprek met samenwerkingspartners en een vertegenwoordiging van vrijwilligers over ons beleid. Wat zijn de doelen van SWO voor de komende jaren? Wat willen we bereiken?

Het resultaat is geen uitgebreid rapport maar een  “praatplaat” die kort en krachtig laat zien wat we voor de Drimmelense samenleving willen betekenen.

De praatplaat vind je hier.