Vrijwilligerspenning SWO 2018

SWO zet vrijwilliger in het zonnetje

De vrijwilligerspenning van SWO (Stichting Welzijn & Ondersteuning) is dit jaar uitgereikt aan Jan Willem van der Velden uit Made. De penning wordt doorgegeven door Joke Haaze, die de penning vorig jaar heeft mogen ontvangen. Jan Willem is bij SWO betrokken geraakt via het preventief huisbezoekproject 75+. Daarna kwamen er nog diverse vrijwilligerstaken binnen SWO bij. Hij voelt zich thuis bij SWO, we passen goed bij elkaar. Hij doet zijn vrijwilligerstaken op zijn eigen zeer betrokken wijze. Iets waar wij veel bewondering voor hebben. De wisselpenning krijgt hij voor één jaar, de bijhorende roem is natuurlijk voor altijd!

Wisseltrofee
Dit jaar wordt de vrijwilligerspenning voor de 15e keer uitgereikt. De penning is een wisseltrofee die ieder jaar uitgereikt wordt aan een vrijwilliger van SWO met een bijzondere verdienste. Alle vrijwilligers zijn SWO even lief, toch wil SWO iemand net even extra in het zonnetje zetten omdat ze dit door hun jarenlange of intensieve inzet verdiend hebben.

Wie is Jan Willem van der Velden
In 2012 meldde hij zich als vrijwilligers voor het preventief huisbezoekproject 75+. Hij was al actief in het Wmo-platform maar wilde graag meer direct betrokken raken in het sociaal maatschappelijk domein. Dit was ook de eerste kennismaking voor Jan Willem met SWO. In 2014 kwam daar het project Wonen met Gemak bij. Samen met zijn vrouw en Wim Joosen heeft hij invulling gegeven aan de voorlichtingsbijeenkomsten die in alle dorpen van Drimmelen zijn gegeven. Maar liefst 500 personen hebben hieraan deelgenomen. Hij is zeer bevlogen om senioren te informeren en activeren om na te denken over hun toekomst en kritisch naar hun eigen woning te kijken. Veiligheid en comfort kan al met kleine eenvoudige aanpassingen bereikt worden.
Jan Willem is iemand die zich graag ergens tegenaan bemoeid, maar ook van niet mopperen maar zelf oppakken en proberen te verbeteren. Hij is een denker en onderzoeker en wil graag sparren met anderen over zijn opvattingen. Maar ook een doener die wel wil zien dat zijn inzet een toegevoegde waarde heeft. Hij heeft het project Wonen met Gemak mede tot een succes gemaakt.
Sinds 2016 maakt Jan Willem ook deel uit van het vrijwilligerspanel van SWO.
Jan Willem is een belangrijke ambassadeur voor SWO.
Al deze dingen samen maken dat SWO ervoor gekozen heeft om dit jaar de vrijwilligerspenning aan Jan Willem van der Velden uit te reiken. Hij heeft hem dik verdiend.

Het is de laatste keer dat de penning wordt uitgereikt. We vinden namelijk dat het tijd wordt voor een andere manier van waarderen. Heb je ideeën hoe we dit anders kunnen invullen, laat het ons dan weten, we horen het graag.