Vrijwilligers functie bestuursnotulist(e)

Over SWO & SWO Thuis 
Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO) werkt al 25 jaar aan het welzijn van inwoners uit de gemeente Drimmelen. Met een klein team van professionals en een groot aantal vrijwilligers timmert SWO flink aan de weg en is actief op het brede welzijnsterrein. 

SWO Thuis is sinds 2019 de zusterstichting van SWO en organiseert huishoudelijke ondersteuning in de regio. Zo’n 130 medewerkers bedienen ruim 500 cliënten, met name in de Wmo en Wlz. 

Functieomschrijving 
Als vrijwillige bestuursnotulist(e) ondersteun je het toezichthoudend bestuur en de raad van toezicht tijdens vergaderingen (plusminus 5 avonden per jaar).   
 
Wat ga je doen:  
– Het bijwonen en notuleren tijdens vergaderingen. 
– Het uitwerken van de notulen. 
– Het bijhouden van de aandachtspunten en actielijst. 
– Het afstemmen van deze werkzaamheden met de directeur. 
 
Wat wij bieden  
Een vrijwilligersvergoeding, uitgekeerd aan het einde van het jaar, en overige benefits (kerstpakket, kerstlunch en borrels). Je ondersteunt een leuk team van bestuursleden/toezichthouders en maakt op deze manier kennis met Zorg en Welzijn. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met directeur Peter Franken 06-25044784 

Richt je sollicitatie aan bestuur@swodrimmelen.nl 

Aankomende evenementen