Seniorenpartner De Wijngaerd

De Wijngaerd bekijkt graag samen met de inwoner met een zorgvraag en met zijn of haar mantelzorger, welke dagactiviteiten passend zijn.

Maatwerk op individueel niveau. Op deze manier is en blijft er oog voor de mantelzorger en de individuele thuissituatie.

Doelgroep Dagopvang

De Wijngaerd is specifiek gericht op de minder vitale oudere. Zowel ouderen zonder beperking tot ouderen met matige of zware lichamelijke of geestelijke beperkingen.

De Wijngaerd kiest ervoor om met deze vorm van dagbesteding de cliënt mogelijkheden te bieden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Mensen willen niet te snel het stempel “patiënt” opgespeld krijgen of in een hokje geduwd worden. Deze doelgroep, minder vitale ouderen, wil zo lag mogelijk volop in het leven staan en blijven participeren in de gemeenschap van Drimmelen.

Eigen keuzes blijven maken wordt gestimuleerd met de visie van De Wijngaerd op dagbesteding.

Een win/win situatie is, dat naast een gestructureerde dagbesteding met indicatie, ook zonder indicatie een laagdrempelig inloopcentrum midden in de kern Made ter beschikking staat van de gemeenschap.

Hier worden gasten gastvrij onthaald en kiezen ze zelf welke activiteiten zij willen afnemen binnen en/of buiten.

Contactpersoon: Anita Voermans 0162-241213 of a.voermans@dewijngaerd.nl

Restaurant

Ons restaurant is 7 dagen in de week geopend van 10.30-15.00 uur voor zowel lunch als diner.

Meer informatie: 0162-241340

Contact Clientservicebureau

csb@dewijngaerd.nl

Tel.: 0162-241338 of 06-23417112

Aankomende evenementen