GEZOCHT: BEVLOGEN TOEZICHTHOUDER (pennigmeester)

Wil jij ervaring op doen als toezichthouder in zorg en welzijn of heb je al ervaring? Dan is deze bestuursvacature wellicht iets voor jou.

Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO) is een lokale brede welzijnsorganisatie in de gemeente Drimmelen. Al 25 jaar biedt SWO tal van ondersteunende welzijnsdiensten aan inwoners, organiseert  en vrijwilligerswerk. Zusterstichting SWO Thuis organiseert huishoudelijke ondersteuning in de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Altena. Beide organisaties versterken het welzijn en de kwaliteit van leven van veel inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wegens einde van de zittingstermijn zijn we per 1 juli 2024 op zoek naar een enthousiaste toezichthouder voor beide organisaties met als aandachtsgebied financiën. Heb jij een dagdeel per maand over om samen het verschil te maken? Reageer dan voor 1 juni a.s. op deze vacature.

Jouw aandachtsgebied is met name het financiële beleid, gevraagd en ongevraagd adviseer je de directeur en je collega-bestuursleden bij het maken van keuzes met financiële consequenties. Je bent daarom nauw betrokken bij het opstellen van de begrotingen, de 3-maandelijkse financiële analyse en samenstelling en bespreking van de jaarrekeningen van SWO en SWO Thuis.

Heb je nog niet alle ervaring? Geen punt. We helpen je mee groeien in je functie zodat je lekker in je vel komt en volwaardig toezichthouder wordt. Je komt terecht in een prettig, deskundig gezelschap en een leerzame omgeving.

Profielschets voor toezichthoudend bestuurder Stichting Welzijn & Ondersteuning en toezichthouder SWO Thuis

  1. Inzicht: heeft ervaring en inzicht in ontwikkelingen in de sector Welzijn – Zorg. Is in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te doorgronden en te koppelen aan ontwikkelingen binnen SWO en SWO Thuis. Doorziet veranderingen in de samenleving die van belang kunnen zijn voor SWO. Specifiek geldt dit voor de bewegingen van de gemeentelijke en landelijke overheid.  
  • Beleid: beschikt over een analytisch en strategisch vermogen om het algemeen beleid van SWO en SWO Thuis te volgen en waar nodig initiatieven te laten ondernemen om het beleid aan te passen c.q. te actualiseren. Is in staat om het SWO-beleid op toepasselijke wijze met resultaat te verkopen. Moet affiniteit hebben met de gemeente Drimmelen. 
  • Toezichthouden: aantoonbare capaciteiten op financieel gebied om als toezichthouder beide organisaties op strategisch niveau aan te sturen.
  • Presentatie: is in staat om SWO en SWO Thuis extern op een passende en heldere manier te presenteren. Heeft een charisma dat om aandacht en respect vraagt. In het bijzonder geldt dit voor deelname aan bestuurlijke overlegsituaties, vergaderingen met de overheid, bijeenkomsten met inwoners, vrijwilligers etc.  

Meer informatie is te verkrijgen via:

info@swodrimmelen.nl of 0162 – 451894

Je kunt je interesse kenbaar maken door het formulier ‘kandidaatstelling’ op te vragen bij het secretariaat via info@swodrimmelen.nl of hier te downloaden.

Sollicitaties graag vóór 1 juni 2024 richten aan Bestuur@swodrimmelen.nl

Aankomende evenementen