Zorg en Ondersteuning

Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Wij organiseren activiteiten, adviseren, informeren en stimuleren mensen, zodat zij zoveel mogelijk eigen regie kunnen blijven voeren en zich gesteund voelen.

MANTELZORGONDERSTEUNING
Mantelzorgers moeten de zorg in kunnen passen in hun eigen leven. Wij zorgen daarbij voor ondersteuning op maat met een mantelzorgprogramma voor jonge, werkende en oudere mantelzorgers. Hierbij staat lotgenotencontact, ontspanning en het aanreiken van kennis en adviezen centraal.

MANTELZORGWAARDERING
Ben je hulpbehoevend en ontvang je hulp van een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in jouw directe omgeving? Doen zij dit langere tijd en onbetaald? Dan kun je voor jouw mantelzorger een blijk van waardering aanvragen.
Zorgvragers kunnen een blijk van waardering aanvragen voor hun mantelzorgers bij de gemeente Drimmelen via het Steunpunt Mantelzorg.

BUDDY
Zij bieden hulp en ondersteuning aan zelfstandig wonende mensen met een beperking. Ook zetten getrainde buddy’s zich in voor vervangende mantelzorg/respijtzorg. Ze bevorderen daarbij de zelfredzaamheid van kwetsbare, eenzame mensen bij wie vaak sprake is van meerdere problemen.

DEMENTIEONDERSTEUNING
SWO draagt actief bij aan Dementievriendelijke gemeenschap Drimmelen. Inwoners met dementie en hun mantelzorgers zijn welkom in het Alzheimercafé. SWO biedt gespecialiseerde zorgvrijwilligers, organiseert cursussen en faciliteert lotgenotencontact.

CLIËNTONDERSTEUNING VOOR AANVRAAG WMO
Voor wie het zelf niet kan regelen is er vrijwillige cliëntondersteuning mogelijk. Vrijwilligers helpen cliënten en hun mantelzorgers bij het keukentafelgesprek voor de aanvraag van een Wmo-voorziening.

DAGBESTEDING
Dagbesteding kan een manier zijn om als mantelzorger een adempauze te ervaren, even een moment voor jezelf.
Voor degene met een zorgvraag is het zinvol bezig zijn van groot belang. En een mogelijkheid om met andere zorgvragers in contact te komen.

HUISHOUDELIJKE HULP
Voor wie het huishouden fysiek te zwaar is, zorgt onze zusterorganisatie SWO Thuis voor een schoon en leefbaar huis. Voor inwoners met een Wmo-indicatie én voor particulieren.

Aankomende evenementen