Zorg en Ondersteuning

Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Wij organiseren activiteiten, adviseren, informeren en stimuleren mensen, zodat zij zoveel mogelijk eigen regie kunnen blijven voeren en zich gesteund voelen.

MANTELZORGONDERSTEUNING
Mantelzorgers moeten de zorg in kunnen passen in hun eigen leven. Wij zorgen daarbij voor ondersteuning op maat met een mantelzorgprogramma voor jonge, werkende en oudere mantelzorgers. Hierbij staat lotgenotencontact, ontspanning en het aanreiken van kennis en adviezen centraal.
Lees hier meer over Mantelzorgondersteuning

MANTELZORGWAARDERING
Ben je hulpbehoevend en ontvang je hulp van een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in jouw directe omgeving? Doen zij dit langere tijd en onbetaald? Dan kun je voor jouw mantelzorger een blijk van waardering aanvragen.
Zorgvragers kunnen een blijk van waardering aanvragen voor hun mantelzorgers bij de gemeente Drimmelen via het Steunpunt Mantelzorg.
Lees hier meer over Mantelzorgwaardering

LOTGENOTENCONTACT
Wie behoefte heeft aan herkenning of steun van mensen die in dezelfde situatie zitten of al verder zijn, kan terecht bij een van de vele gespreksbijeenkomsten die SWO organiseert. Uitwisseling van ervaringen met lotgenoten kan leiden tot nieuwe inzichten.
Lees hier meer over Lotgenotencontact

BUDDY
Zij bieden hulp en ondersteuning aan zelfstandig wonende mensen met een beperking. Ook zetten getrainde buddy’s zich in voor vervangende mantelzorg/respijtzorg. Ze bevorderen daarbij de zelfredzaamheid van kwetsbare, eenzame mensen bij wie vaak sprake is van meerdere problemen.
Lees hier meer over buddy’s

DEMENTIEONDERSTEUNING
SWO draagt actief bij aan Dementievriendelijke gemeenschap Drimmelen. Inwoners met dementie en hun mantelzorgers zijn welkom in het Alzheimercafé. SWO biedt gespecialiseerde zorgvrijwilligers, organiseert cursussen en faciliteert lotgenotencontact.
Lees hier meer over dementieondersteuning

CLIËNTONDERSTEUNING VOOR AANVRAAG WMO
Voor wie het zelf niet kan regelen is er vrijwillige cliëntondersteuning mogelijk. Vrijwilligers helpen cliënten en hun mantelzorgers bij het keukentafelgesprek voor de aanvraag van een Wmo-voorziening.
Lees hier meer over Cliëntondersteuning

DAGBESTEDING
Dagbesteding kan een manier zijn om als mantelzorger een adempauze te ervaren, even een moment voor jezelf.
Voor degene met een zorgvraag is het zinvol bezig zijn van groot belang. En een mogelijkheid om met andere zorgvragers in contact te komen.
Lees hier meer over Dagbesteding

HUISHOUDELIJKE HULP
Voor wie het huishouden fysiek te zwaar is, zorgt onze zusterorganisatie SWO Thuis voor een schoon en leefbaar huis. Voor inwoners met een Wmo-indicatie én voor particulieren.
Lees hier meer over SWO Thuis

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

replica omega watch bracelets gucci g chrono watch replica fake hublot swiss replik fake genuine hublot Replica replica panerai knockoff guide