Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de hulp en zorg voor een hulpbehoevende naaste. Dit kan gaan om (schoon)familie, vrienden, buren en kennissen. Veel mensen ervaren zorgen voor een naaste als vanzelfsprekend en doen dit uit liefde voor elkaar. Mantelzorg gaat echter verder dan de gebruikelijke hulp. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde (klein)kinderen valt buiten de definitie mantelzorg. Mantelzorg is doorgaans ook onbetaalde hulp en kan niet als verplichting worden opgelegd. Het moet echter niet verward worden met vrijwilligerszorg. Mantelzorg komt namelijk op je pad en voor vrijwilligerszorg kies je zelf.  

Mantelzorg begint vaak met af en toe een boodschap doen of meegaan naar de huisarts. Daarna kan de mantelzorg bijna dagelijks voorkomen, door het verzorgen van medicijnen, het helpen met douchen of de administratie doen.  

Aankomende evenementen