Vrijstelling sollicitatieplicht mantelzorgers

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling van sollicitatieplicht?
Je kunt vrijstelling van sollicitatieplicht aanvragen als je mantelzorger bent. Mantelzorg is de
onbetaalde en noodzakelijke zorg voor iemand in jouw naaste omgeving die ziek of gehandicapt is.
Bijvoorbeeld een familielid. Het gaat hierbij om zorg die meer tijd en energie kost dan normale
ziekenzorg.

Wat zijn de voorwaarden voor vrijstelling van sollicitatieplicht?
De voorwaarden voor een vrijstelling verschillen per uitkering:

Vrijstelling bij een uitkering van het UWV
Het UWV geeft je maximaal 6 maanden vrijstelling van je sollicitatieplicht. Bijvoorbeeld voor jouw
WW-uitkering of WGA-uitkering.
In die periode kun je een andere oplossing vinden voor de benodigde zorg. Is er sprake van een
uitzonderlijke situatie? Dan kan het UWV de termijn steeds met 1 maand verlengen.
Goed om te weten: Verleende je al mantelzorg voordat je WW hebt aangevraagd? En werd je betaald
uit het persoonsgebonden budget (pgb) van degene voor wie je zorgde? Dan tellen de jaren dat je
mantelzorg verleende mogelijk mee voor je arbeidsverleden. Dit heet mantelzorgforfait. Hierdoor
heb je misschien langer recht op een uitkering.

Vrijstelling sollicitatieplicht bijstandsuitkering

De voorwaarden voor een vrijstelling voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering verschilt per
gemeente. In sommige gemeenten hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht
te solliciteren. De gemeente bekijkt dit per situatie en bepaalt dit voor iedereen persoonlijk. Neem
hiervoor contact op met je gemeente.


Vrijstelling tegenprestatie bijstandsuitkering
De gemeente mag je vragen om (binnen je mogelijkheden) een tegenprestatie te leveren voor je
bijstandsuitkering. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde, maatschappelijke taken. Voor
mantelzorgers geldt soms een uitzondering. Dit verschilt per gemeente.

Let op: Mantelzorg is nooit verplicht. Ook niet als tegenprestatie voor jouw bijstandsuitkering.

Hoe vraag ik vrijstelling van sollicitatieplicht aan?
Heb je een uitkering via het UWV (bijvoorbeeld vanuit de WW of WGA)? Overleg dan eerst met je
werkcoach of re-integratiebegeleider. Je kunt de vrijstelling daarna aanvragen bij het UWV via je
Werkmap op Inloggen op de Werkmap, klik hier.

Lees hier meer over de rechten van de mantelzorger.

Heb je een bijstandsuitkering? Neem dan contact op met je gemeente.

Aankomende evenementen