Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek – Bedankt voor uw compliment

SWO wil als organisatie bijdragen aan het welzijn van mensen in de gemeente Drimmelen. Wij denken dat we dit goed doen. Maar is dit ook zo? Hoe denken de mensen over SWO? Hoe zien zij de organisatie, welke ervaringen hebben zij hiermee?

Om hier zicht op te krijgen hebben wij het bureau Onderzoek & Praktijk in het voorjaar opdracht gegeven een klanttevredenheidsonderzoek te houden.

Alle mantelzorgers, vrijwilligers van SWO, cliënten met een vrijwilliger en deelnemers aan Samen Is Leuker (SIL) hebben een uitnodiging ontvangen tot deelname aan dit onderzoek.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn bekend.

De organisatie SWO wordt door onze cliëntgroepen overwegend positief ervaren. Het beeld dat zij hebben van ons komt overeen met waar SWO voor staat. SWO draagt bij aan het welzijn van mensen en is van betekenis voor de gemeenschap. De houding van onze medewerkers wordt als deskundig en betrokken ervaren. Ook wordt SWO gezien als een toegankelijke klantvriendelijke en naar buiten gericht organisatie.

Een mooi compliment, daar zijn wij trots op!

Het gemiddelde cijfer per clientgroep is:

  • Een 8 van de vrijwilligers.
  • Een 8,3 van de mensen met een vrijwilliger.
  • Een 7,6 van de mantelzorgers.
  • Een 7 van de deelnemers van SIL.

Met de resultaten van dit onderzoek gaan wij aan de slag om onze dienstverlening nog beter te maken. En daarmee onze bijdrage aan het welzijn van mensen in de gemeente.

Wij danken iedereen hartelijk die mee heeft gedaan aan het onderzoek. De samenvatting van het onderzoek vind u hier.

Aankomende evenementen