Training: hoe word ik een maatje?

Maatjes gezocht!
Contact kan zo rijk zijn, je zal maar zonder zitten.

Een praatje maken, samen winkelen of naar de film gaan met vrienden is voor de meeste mensen heel gewoon. Voor iemand die psychische problemen heeft (gehad) kan dit moeilijk zijn. Familie en hulpverleners zijn vaak de enige partners binnen het sociaal netwerk. Mensen die langdurig kampen met psychische problemen kunnen in een isolement terecht komen. Een maatje die er voor enige tijd echt kan zijn in de eigen omgeving is van grote waarde.
SWO is op zoek naar vrijwilligers die gedurende korte of langere periode gekoppeld willen worden als maatje, op basis van gemeenschappelijke interesses. Het gaat daarbij niet om hulpverlening maar om “gewoon” sociaal contact. Het contact is niet probleemgericht, maar gebaseerd op vriendschappelijke omgang waarbij de gezonde kant van mensen centraal staat.
Van een vrijwilliger wordt geen speciale deskundigheid vereist. Goede sociale vaardigheden, affiniteit met mensen in een kwetsbare positie en oprechte belangstelling voor de ander zijn uitgangspunten voor het contact.
Ondersteuning wordt geboden door persoonlijke begeleiding en door middel van bijeenkomsten.
Op woensdag 15 mei vindt er een training plaats waarin o.a wordt gesproken over de aard van het maatjescontact, de achtergronden van psychiatrische ziektebeelden en het omgaan met grenzen en verantwoordelijkheden.

Voelt u zich aangesproken door het maatjesproject, dan maken we graag kennis met jou.

Tijdstip training: woensdag 15 mei / 9.30-12.00
Locatie: Het Vierendeel 6 in Made
Voor meer informatie en aanmelden voor de training:
SWO: 0162-451894
Via mail: elly.punselie@swodrimmelen.nl

Aankomende evenementen