Thebe wijkverpleging

Wijkverpleging is mogelijk in alle fases van ziekte of ouderdom. Maar ook voor advies, voorlichting en instructie, gebruik en aanvraag van hulpmiddelen, zelfstandig woonadvies en mantelzorgondersteuning kun je bij Thebe terecht. Ook een vrijblijvend oriënterend gesprek behoort tot de mogelijkheden.

Thebe wijkverpleging heeft gespecialiseerde wijkziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen voor kwetsbare ouderen, COPD, dementie, diabetes, wond en stomazorg, palliatieve zorg, incontinentie en ergocoaches in dienst. Daarnaast is er een team van specialistische verpleging thuis. Zij voeren onder verantwoordelijkheid van huisarts of specialist voor verpleegkundige handelingen uit waardoor je niet in het ziekenhuis hoeft te worden opgenomen of eerder met ontslag kan.

De wijkverpleegkundigen maken deel uit van het Dorpsteam in de gemeente Drimmelen. Dat houdt in dat je voor alle zorgvragen bij hen terecht kan.

Het buurtteam is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar of per mail:

Aankomende evenementen