AutoMaatje

ANWB AutoMaatje Drimmelen is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto.

Voor de eerste keer een rit aanvragen?
Bent u nog geen deelnemer van AutoMaatje? Houd dan rekening met minimaal 2 weken wachttijd voordat u een rit aan kunt vragen. Er dient namelijk eerst een intakegesprek plaats te vinden.

Rit aanvragen
De planners van AutoMaatje werken vanuit huis. Volg daarom de volgende stappen als u een rit wilt aanvragen:
– Bel naar 0162-748739 en spreek de voicemail van AutoMaatje in.
– Geef uw naam en telefoonnummer door.
– Een van de planners belt u zo spoedig mogelijk terug voor de verdere details van de rit. Let op: soms bellen zij u terug met een anoniem telefoonnummer.
– Bent u moeilijk te bereiken? Geef dan ook door wanneer er teruggebeld kan worden.
– Een ritaanvraag kan ook via automaatje@swodrimmelen.nl.

Houd er rekening mee dat uw rit minimaal 2 werkdagen van tevoren wordt aangevraagd, maar hoe eerder u belt hoe fijner dat is voor de planners.

De vrijwillige chauffeurs krijgen een onkostenvergoeding van €0,35 cent per km + eventuele parkeerkosten. Deze onkostenvergoeding betaalt de aanvrager van de rit aan de vrijwilliger. De vrijwilliger hoeft dus zelf nooit kosten te maken.

Hoe kan ik mij aanmelden als vrijwillige chauffeur?
Als vrijwillige chauffeur bent u in het bezit van een eigen auto. De auto moet APK gekeurd zijn en u bent verzekerd met minimaal een WA-verzekering met inzittenden dekking. Na de aanmelding vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag voor u aan. U hoeft geen ANWB-lid te zijn.

Vanwege het succes zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers!
Als u meer informatie wilt om als vrijwilliger actief te worden voor AutoMaatje kunt u contact opnemen met SWO AutoMaatje via tel. 0162 748 739 en spreek de voicemail in. Of u stuurt een mailtje naar automaatje@swodrimmelen.nl.

Website ANWB AutoMaatje
Voor meer informatie kunt u hier klikken om de website van de ANWB te bekijken.

YouTube AutoMaatje

AutoMaatje is ook op YouTube te vinden. Voor het bekijken van het filmpje klik dan hier.

Wij hopen met ons betrokken netwerk aan vrijwilligers, ook in onze gemeente vele mooie ritten met u te mogen maken. ANWB AutoMaatje Drimmelen is een samenwerkingsverband tussen ANWB, Gemeente Drimmelen, SWO Drimmelen en KBO.

Belastingservice Drimmelen

Het is weer tijd om de belastingformulieren in te vullen en dus zijn de Belastinginvullers van KBO en SWO weer beschikbaar om u hiermee te helpen.
Veel senioren maken jaarlijks gebruik van deze service, toch zijn er nog senioren die er niet van op de hoogte zijn. Vooral tegen deze mensen willen we zeggen: als u hulp nodig heeft met het invullen, doe een beroep op ons.

Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst, is het zinvol om contact met ons op te nemen. Veel ouderen laten nog steeds geld liggen door geen aangifte te doen.

Tijdens het invullen van uw belastingformulieren wordt tevens gekeken of u ook in aanmerking kunt komen voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Maar ook of de hoogte van de toeslagen nog klopt. Ook andere gemeentelijke regelingen, zoals de financiële tegemoetkoming chronisch zieken of de mantelzorgwaardering, kunnen door de vrijwilliger voor u worden verzorgd. Dus zeker de moeite waard.

Uit het oogpunt van vertrouwen streeft SWO ernaar onze dienstverlening zodanig te regelen dat per cliënt één vaste vrijwilliger wordt ingezet. Vandaar dat wij uw NAW-gegevens zullen registreren.

De belastinginvullers van KBO en SWO zijn goed opgeleide vrijwilligers die jaarlijks een bijscholing moeten volgen. Zij werken volgens de richtlijnen van de KBO-Brabant.

De belastinginvullers die in 2022 in Drimmelen beschikbaar zijn:

Made:                                               Terheijden:                                     Lage Zwaluwe:
– dhr. Guus Bernard                          – dhr. Marius Buijs                          – mw. Petra van Strien
– dhr. Hans van Eldik                                                                                – dhr. Ad Schuurmans
– dhr. Ad Vermeeren                        Wagenberg:                                    – mw. Jopie Zasburg
– dhr. Stan de Wijs                           – dhr. Louis van Gils

Aangifte in Coronatijd:
Net als vorig jaar zal ook dit jaar persoonlijk contact zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom zullen de belastinginvullers contact met u zoeken via telefoon of email om de aangifte voor te bereiden. Hopelijk zijn de strengere maatregelen vanaf 1 april niet meer van kracht en hebben velen van u dan de booster vaccinatie gehad, zodat een huisbezoek vóór 1 mei kan plaats vinden om de aangifte samen door te nemen en deze verzonden kan worden naar de belastingdienst.

Kosten aangifte:
Volgens de richtlijnen van KBO-Brabant wordt voor het invullen van de aangifte een bijdrage gevraagd van maximaal € 12,00. Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, bespreek dit dan s.v.p. met de belastinginvuller. In dat geval kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt.

Wilt u gebruik maken van de belastingservice, dan kunt u contact opnemen met SWO via telefoonnummer 0162 – 45 18 94. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaald persoon, geef dit dan s.v.p. aan.

BELANGRIJK:

Diegenen die vorig jaar ook van deze dienstverlening gebruik hebben gemaakt, krijgen in de loop van januari/februari de machtigingscodebrief thuis gezonden van de belastingdienst. S.v.p. deze brief goed bewaren, deze heeft de belastinginvuller nodig om uw aangifte te kunnen verzorgen.

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen als u de volgende documenten en gegevens verzameld heeft en/of meeneemt (voor zover van toepassing).

 • Kopie aangifte/uitdraai 2020 indien aanwezig.
 • Aangiftebrief 2021 van de Belastingdienst.
 • Uw machtigingscodes (voor het laten doen van uw aangifte) of eventueel uw eigen DigiD codes (voor het, met ondersteuning, zelf doen van uw aangifte). Indien u geen machtigingscode heeft ontvangen, dan kunt u die aanvragen via 088 – 123 65 55. Echtparen moeten beiden een machtigingscode (DigiD) hebben. Heeft u problemen met het aanvragen van de machtingscode, neem dan contact op met SWO, dan regelen zij een vrijwilliger die u zal helpen.
 • Alle documenten die u in 2021 heeft ontvangen van de Belastingdienst, zoals correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave etc.
 • Beschikkingen Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2021 en 2022. In verband met het controleren van toetsingsinkomen en vermogen.
 • Belangrijke data uit 2021: samenwonen, huwelijk en overlijden.
 • Jaaropgaven 2021:
  • van AOW en aanvullend pensioenen van uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of partner.
  • bank(en) inzake (spaar)tegoeden en hypotheek eigen woning.
  • Overzicht van eventuele bijverdiensten.
 • Door u zelf betaalde zorgkosten (bijv. medicijnen, tandarts, hoorapparaat, fysio etc.).
 • Afsprakenoverzicht voor specialisten of bezoek ziekenhuis en onkosten deeltaxi.
 • Dieetverklaring van arts of diëtiste indien u een dieet moet volgen.
 • Overzicht van giften.
 • WOZ-waarde eigen woning (peildatum 1-1-2020, nota gemeente ontvangen in 2021).
 • Eigen woning: eventueel aan- en verkoopgegevens.
  Overzicht van banktegoeden e.d. is ook van belang voor het controleren van het (eventuele) recht op huurtoeslag; indien u als alleenstaande per 01-01-2022 meer heeft dan € 31.747,=, of met partner meer dan € 63.494,= vervalt dat recht;
  Voor 01-01-2021 waren de bedragen € 31.340,= resp. € 62.680,=.

Samen Is Leuker (SIL)

Samen iets leuks ondernemen is vaak gezelliger dan alleen!

Bent u op zoek naar iemand met wie u iets gezelligs kunt ondernemen, bijvoorbeeld wandelen, fietsen, koffie drinken of samen naar het theater? SIL brengt mensen met dezelfde wensen en interesses bij elkaar. Als u wilt zijn we bij de eerste kennismaking aanwezig. Alle inwoners uit Drimmelen boven de 18 jaar kunnen via SIL een oproep plaatsen of reageren op een oproep. Heb je interesse kijk dan op de website van SIL http://sil.swodrimmelen.nl of bel dan naar SIL 0162-451894 of mail sil@swodrimmelen.nl

Klik hier voor een SIL introductiefilmpje.

Cursussen

Workshop: WMO

exacte datum volgt

De workshop is voor iedereen die betrokken is bij het WMO vraagstuk en de effecten die de veranderingen vanaf 2016 met zich meebrengt.

De workshop behandelt de veranderde wet- en regelgeving, de effecten hiervan en hoe je hier als vrijwilliger mee om kunt of wilt gaan.

 

Basiscursus vrijwilligerswerk

Deze cursus wordt gegeven wanneer er voldoende aanmeldingen zijn

Voor vrijwilligers die individueel ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die thuis wonen

Je krijgt informatie over de volgende thema’s :algemene informatie over vrijwilligerswerk, over de rol en positie van de vrijwilliger, over grenzen en privacy, over bejegening en communicatie,  samenwerking met beroepskrachten, omgaan met lastige situaties.

Doel is om voor jezelf duidelijk te krijgen hoe om te gaan met bovengenoemde thema’s  en van elkaar te horen wat anderen hierin belangrijk vinden.

 

Voor meer cursussen

http://www.vadrimmelen.nl/agenda/

www.cursushuisth eek5.nl

http://www.oosterhoutvoorelkaar.nl/cursusaanbod

Informatie in de media

SWO-Pagina in het Carillon

Veel informatie over SWO en onze activiteiten vindt u terug op deze website. Actuele informatie leest u op onze tweewekelijkse eigen SWO-pagina in het Carillon.

Activiteitengids

De activiteitengids verschijnt ieder jaar. Hierin vindt u niet alleen een overzicht van activiteiten van SWO, maar ook van andere organisaties die iets organiseren in onze gemeente.                                                                                                                  

U kunt de activiteitengids hier downloaden.

Woonscan

Je woont met plezier in uw woning. En het liefst wil je er zolang mogelijk comfortabel blijven wonen. Ook als je ouder wordt. Neem je je huis eens kritisch onder de loep. Kun je veilig en onbezorgd thuis blijven wonen, ook wanneer je gezondheid minder wordt?

Informatie, advies en woonscan
Door aanpassing van je woning kun je zolang mogelijk comfortabel thuis blijven wonen. Vaak kan er met kleine wijzigingen al een hoop worden bereikt. Bij Wonen met Gemak kun je terecht voor informatie, advies en praktische hulp.

Je kunt bij je thuis een woonscan laten uitvoeren. Een vrijwillig woonadviseur loopt met je door uw huis om advies te geven. Hij geeft aan waar zich eventuele obstakels in en om uw huis bevinden en wat u kunt doen om deze aan te pakken. Zo krijg je een goed beeld wat je aan jouw huis kunt verbeteren om nú en later onbezorgd te wonen. Klik hier voor contact met SWO Drimmelen.

Professioneel advies en maatwerk in uitvoering
Wanneer je dat wenst kunnen wij je in contact brengen met betrouwbare plaatselijke organisaties en bedrijven die deskundig zijn op het gebied van wonen voor ouderen en woningaanpassing. Bijvoorbeeld een makelaar of architect die gespecialiseerd is in seniorenhuisvesting of een ergotherapeut die kan adviseren over aanpassingen en hulpmiddelen. Kleinere aanpassingen kunnen uitgevoerd worden door de klussendienst van de SWO, maar ook voor grotere aanpassingen kun je een beroep doen op Wonen met Gemak. Zoekt je bijvoorbeeld een aannemer of installateur voor het realiseren van een badkamer en slaapkamer op de beneden verdieping of een hovenier voor de aanleg van een onderhoudsvriendelijke tuin, dan brengen wij je in contact met betrouwbare lokale bedrijven.

Hier onder vind u artikelen met handige tips over mogelijke aanpassingen en verbeteringen. In ieder artikel wordt specifiek ingezoomd op een bepaalde leefruimte in een woning.

Lees hier meer over De Woonscan
Lees hier verder over Internet
Lees hier meer over Veiligheidsgevoel 
Lees hier meer over Financiering
Lees hier meer over Thuistechniek
Lees hier meer over de Tuin
Lees hier meer over de Badkamer
Lees hier meer over de Trap
Lees hier meer over de Keuken
Lees hier meer over de Woonkamer
Lees hier meer over het Toilet
Lees hier meer over de Voordeur

(Ouderen) adviseurs

De vrijwillige (ouderen)adviseurs is een samenwerkingsproject van SWO en KDOB (Kring Drimmelense Ouderen Belangengroep) waarin de plaatselijke KBO-afdelingen in verenigd zijn.

De vrijwillige (ouderen)adviseurs hebben een opleiding gevolgd bij de KBO-Brabant.

SWO verzorgt de aansturing, begeleiding en bijscholing van de vrijwillige (ouderen)adviseurs.

Met de juiste informatie kom je een heel eind!

De meeste mensen kunnen goed voor zichzelf zorgen. Soms kunnen ouderen of mensen met een beperking (tijdelijk) wel een steuntje in de rug gebruiken.

De vrijwillige (ouderen)adviseurs van SWO staan in deze situaties klaar met informatie, advies, begeleiding en een luisterend oor. Voor iedereen, er is geen minimum leeftijdsgrens aan verbonden.

Wat kan een (ouderen)adviseur voor u doen?

 • Wij helpen u graag met het aanvragen van voorzieningen op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn
 • Wij geven informatie & advies over bijv. uw belasting, vervoer, eenzaamheid en ontmoeting, etc.
 • Wij bemiddelen bij het verkrijgen van hulp of verwijzing naar de juiste instantie.

Komt de (ouderen)adviseur bij mij thuis?

Als u dat wilt komen onze (ouderen)adviseurs komen bij u thuis  U kunt bellen naar SWO voor een afspraak: Tel: 0162-451894 of mailen naar info@swodrimmelen.nl

Wat kost een (ouderen)adviseur?

Onze (ouderen)adviseurs bieden hun diensten gratis aan.

Klussendienst

Kleine klussen in en om het huis

Voor particuliere inwoners van de gemeente Drimmelen beschikken we over vrijwilligers van de Klussendienst.

Klussendienst

De vrijwilligers van de Klussendienst ondersteunen mensen die geen beroep kunnen doen op kinderen, buren of andere familieleden en die het financieel wat moeilijker hebben.

De Klussendienst verricht kleine klussen in en rondom het huis zoals het repareren van kapotte verlichting of een lekkende kraan, het ophangen van gordijnen of het aanbrengen van tochtstrippen en aansluiten van apparatuur. Ook voor licht sjouwwerk en het instellen van radio- en tv-zenders kun je  de Klussendienst bellen. Daarnaast kan de Klussendienst eenmalig klein tuinonderhoud doen zoals het snoeien van een struik of overhangende tak.

Zaken zoals schilderwerk, verbouwingen, verhuizingen, groot en structureel tuinonderhoud vallen niet onder de werkzaamheden van de Klussendienst. Mocht een klus te groot zijn voor de Klussendienst dan verwijzen wij je naar een betrouwbaar lokaal bedrijf die jouw klus wel kan oppakken.

Kosten
De Klussendienst kost € 2,50 per half uur + de kosten voor eventuele materialen die de klusjesman namens u gekocht heeft. Er is een minimale bijdrage van € 2,50 per klus.
Je betaalt het bedrag contant en rechtstreeks (liefst gepast) aan de klusjesman. Komt een bepaalde klus voor rekening van de verhuurder van je woning, dan nemen wij in overleg met jou contact op met de verhuurder.

Klussen aanmelden:
E. info@swodrimmelen.nl
T. 0162–45 18 94

Eetpunten

Gezellig samen eten
Wat is er nu leuker dan gezellig aanschuiven aan een keurig gedekte tafel. Samen genieten van een heerlijke maaltijd en ondertussen wat kletsen. Er zijn vijf eetpunten in Drimmelen die georganiseerd worden door vrijwilligers. Bij Kloosterhof en Plexat begeleidt SWO de vrijwilligers.

Lijkt je dat wat, kom eens mee-eten bij een van onze eetpunten:

Eetpunt Wagenberg
Locatie:                          Gemeenschapshuis Plexat
Wanneer:                       iedere 3de woensdag van de maand
Contactpersoon:           aanmelden bij Mevr. Ria Marijnissen: 076-593 11 75

Eetpunten Terheijden
Locatie:                          De Cour
Wanneer:                       iedere donderdag
Contactpersoon:           aanmelden bij Mw. C. Vermeulen: 076-593 17 56 en mw. R. van Fessem: 076-850 33 44.

Locatie:                          Restaurant de Mark, woonzorgcentrum  Antonius Abt
Wanneer:                       dagelijks
Contactpersoon:           aanmelden bij de receptie of Cindy van Gils: 076-593 29 10

Eetpunten Lage Zwaluwe
Locatie:                          De Pastorij
Wanneer:                       iedere donderdag
Contactpersoon:           aanmelden bij Mevr. Cock de Klerk: 0168-48 43 64

Locatie:                          Eetcafé ontmoetingsruimte Ganshoek
Wanneer:                       iedere vrijdag
Contactpersoon:           aanmelden bij ontmoetingsruimte: 0168-850183

Eetpunten Made
Locatie:                          De Kloosterhof
Wanneer:                       iedere laatste vrijdag van de maand om 12.00u
Contactpersoon:          aanmelden bij Tiny Staal: 0162-68 55 43

Locatie:                          De Patrijspoort
Wanneer:                       iedere 2de woensdag van de maand

Locatie:                          Zorgcentrum de Wijngaerd
Wanneer:                       iedere dag
Contactpersoon:          aanmelden bij de receptie: 0162-69 05 00

Wat moet ik betalen?
De prijzen variëren. Gemiddeld vanaf €7,50