SWO gaat door met Huishoudelijke Hulp!

Goed nieuws!
Het bestuur van SWO heeft op 11 april jongstleden besloten definitief door te gaan met het aanbieden van Huishoudelijke Hulp.Wij vinden het belangrijk dat er een goede lokale aanbieder blijft die de duurzame relatie tussen cliënt en hulp zoveel mogelijk respecteert.
Dit naar aanleiding van het voornemen van de gemeente om per 1 januari 2019 te stoppen met alfahulpbemiddeling. Daarin volgt de gemeente het beleid van de rijksoverheid. De manier waarop SWO Huishoudelijke Hulp vanaf volgend jaar gaat aanbieden wordt mede afhankelijk van de keuze die de gemeenteraad van Drimmelen op 28 juni 2018 gaat maken. Met de gemeente zijn we in overleg om deze overgang op een zorgvuldige manier te begeleiden zodat de cliënt-hulprelatie in stand blijft.
Voor meer informatie volg onze mediakanalen of neem contact op met SWO (0162) 74 81 88.

Aankomende evenementen