SWO Drimmelen heeft aandacht voor werkende mantelzorgers!

Het verlenen van zorg aan een hulpbehoevende naaste kan impact hebben op het leven van de mantelzorger. Als mantelzorger zijnde heb je naast het zorgen voor jouw naaste(n) vaak nog meer verantwoordelijkheden, zoals een betaalde baan, vrijwilligerswerk, een studie en/of een gezin. Wanneer een mantelzorger deze taken met elkaar combineert, wordt er binnen SWO Drimmelen gesproken van werkende mantelzorgers.

Het combineren van deze taken vraagt veel inspanning van de mantelzorger. Om alle ballen in de lucht te houden is een juiste balans van draagkracht en draaglast van belang. Vervolgens is het de vraag of deze combinatie tot problemen kan leiden. De gemeente Drimmelen benoemt dan ook steeds meer de werkende mantelzorgers in de beleidsdoelstellingen. De vertaling van beleid naar het werkveld ligt bij de professionals. Huisartsen, zorg- en hulpverleners en de relatie met werkgevers spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van werkende mantelzorgers. In Nederland combineert een kwart tussen de 16- en 69-jarigen hun mantelzorgertaken met een baan, wat neerkomt op bijna twee miljoen mensen.

Tijdige signalering en ondersteuning vindt het Kennis & Steunpunt Mantelzorg van SWO Drimmelen dan ook van belang. SWO Drimmelen wil als lokale welzijnsorganisatie een bijdrage leveren aan het ontlasten en ondersteunen van werkende mantelzorgers. Demi Kock heeft in het kader van haar afstuderen onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van werkende mantelzorgers. Hieruit blijkt dat werkende mantelzorgers behoefte hebben aan kennis, informatie en advies. In 2020 zal er een online kennispunt worden ontwikkeld waar zowel mantelzorgers als professionals zich kunnen voeden met de voor hen interessante informatie. Benieuwd naar de overige bevindingen? Lees hier het volledige rapport.

Aankomende evenementen