Activiteiten en ondersteuning door mantelzorgers

Vaak is de zorg onderling goed met hulp van familie, buren, vrijwilligers of professionals maar soms hebben mantelzorgers extra ondersteuning nodig. Mantelzorgers in Drimmelen staan er niet alleen voor. De een heeft behoefte aan informatie over wet- en regelgeving rondom zorgverlof, de ander aan tips over hoe je jeigen grenzen te bewaken of ervaringen uitwisselen met lotgenoten.
Elk mens is anders, iedere situatie is anders. Steunpunt Mantelzorg van SWO staat klaar voor iedereen met vragen over mantelzorg.

Voor verschillende doelgroepen mantelzorgers zoals de oudere mantelzorger, de werkende mantelzorger en de jonge mantelzorger onder de 23 jaar organiseren we activiteiten. Klik hier voor het mantelzorgprogramma.
Ook kunnen we respijtzorg, vervangende mantelzorg bieden door het inzetten van een zorgvrijwilliger.

Iedere donderdagochtend heeft SWO een inloopspreekuur bij het WMO-loket van 10.00-12.00 uur in het Gemeentehuis te Made.

De gemeente Drimmelen waardeert jaarlijks de mantelzorg met een bedrag van 150 euro, per zorgvrager. De zorgvrager is een inwoner van onze gemeente en kan het bedrag uitreiken aan zijn of haar mantelzorger(s). Het formulier om de mantelzorgwaardering aan te vragen, kan tot 1 december worden ingeleverd op het kantoor van SWO, via de mail of over de post. Klik hier voor het formulier.

Speciale aandacht is er voor mantelzorgers van mensen met een chronische ziekte als dementie, een Niet Aangeboren Hersenletsel of psychiatrische problematiek.

Mail voor meer informatie of inschrijving: mantelzorg@swodrimmelen.nl

Aankomende evenementen