Stellingen panelgesprek

Stelling 1: Je kunt geen grens stellen aan vrijwilligerswerk in zorg en welzijn.

Stelling 2: Woningen moeten zo gebouwd worden dat het saamhorigheid en zorg voor elkaar stimuleert.

Stelling 3: Een goede buur is beter dan een zorgende overheid.

Stelling 4: Als je niemand hebt om jou te helpen, moet de overheid of een instantie dat oppakken.

Stelling 5: De overheid moet zorgen voor meer sociale cohesie en zorg vanuit de samenleving zelf.

 

Aankomende evenementen