Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen

Een pgb is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Enkele voorbeelden van pgb-zorg zijn:

 • Intensieve zorg en begeleiding;
 • Persoonlijke verzorging en verpleging;
 • Hulpmiddelen en voorzieningen.

Iemand met een pgb is in principe vrij om zelf zijn of haar zorgverleners te selecteren en in te huren. Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een pgb. Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. Echter heeft de financiële situatie wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Er zijn vier verschillende pgb-vormen:

 • Pgb via Wet langdurige zorg (Wlz): deze vorm is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 uur per dag, 7 dagen per week) zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige psychische of lichamelijke beperking/aandoening;
 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): deze vorm is bedoeld voor mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen;
 • Pgb via Zorgverzekeringswet (Zvw): deze vorm is bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme;
 • Pgb via Jeugdwet: deze vorm is bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

Hoe kan ik een pgb aanvragen?

 1. Zoek uit bij welk zorgloket je moet zijn voor een de aanvraag. In het geval dat je woonachtig bent in de gemeente Drimmelen kan je een afspraak maken bij het Sociaal Loket van de gemeente Drimmelen. Een aanvraag kan zowel fysiek als online als telefonisch gedaan worden.
 2. Het zorgloket bekijkt jouw persoonlijke situatie en beoordeelt de zorgvraag.
 3. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg je recht hebt.
 4. De verzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente beslist of een pgb wordt toegekend en welke voorwaarden daarbij horen.

Wil je meer lezen over het persoonsgebonden budget? Klik dan hier, zorgwijzer helpt je verder.

Ook onze collega’s staan voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden rondom geldzaken. Neem vooral contact met ons op en we helpen jou graag op weg.

Aankomende evenementen