Niet Aangeboren Hersenletsel

Bij Het Kennis & Steunpunt mantelzorg geven we graag advies om de mantelzorgtaken makkelijker te maken. Schrijf je in bij mantelzorg@swodrimmelen.nl om vrijblijvend op de hoogte gehouden te worden van activiteiten.

Jongeren Café Brein Breda is een ontmoetingsplek voor jongeren en (jong) volwassenen (18-35 jaar) met Niet Aangeboren Hersenletsel. Bij deze jongeren met NAH is sprake van een hersenbeschadiging ten gevolge van bijvoorbeeld een hersenbloeding, herseninfarct, hersenkneuzing, ongeval of hersentumor.

Ook de ouders van de jongeren kunnen tijdens de café-avonden vrijblijvend met elkaar in gesprek gaan.

Jongeren Café Brein Breda vindt plaats in buurthuis de Poelewei in Breda, Monseigneur de Vetstraat 2, 4817 JP Breda.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, stuur dan een e-mail naar jongerencafebreinbreda@revant.nl en/of jongerencafebreinbreda@amarant.nl

Aankomende evenementen