Mogelijkheden zorgverzekering

Ziek zijn en zorgen voor een zieke naaste kost geld. Mantelzorg kan extra kosten met zich meebrengen zoals vervoer en parkeerkosten. Sommige mantelzorgers gaan zelf minder werken om te kunnen zorgen voor een naaste. Ook dit kost uiteindelijk geld. Helaas bestaat er geen landelijke mantelzorgvergoeding. Echter zijn er een aantal regelingen om sommige kosten te vergoeden.

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Vanuit de aanvullende zorgverzekering kan de verzekeraar diverse zaken vergoeden:

 • Mantelzorgmakelaar;
 • Respijtzorg;
 • Hulp bij mantelzorg: een verzameling diensten waar jij als mantelzorger gebruik van kunt maken;
 • Trainingen en cursussen, zoals mindfullness of een slaapcursus;
 • Logeerhuis of herstellingsoord;
 • Reiskosten ziekenbezoek;
 • Kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van de ouders;
 • Hulp aan huis (ADL) na een ziekenhuisverblijf;
 • Instructies of begeleiding ergotherapie;
 • Hospice;
 • Terminale zorg;
 • Lidmaatschap van een patiëntenvereniging.

Check altijd eerst de website van jouw zorgverzekeraar om te beoordelen of je recht hebt op een vergoeding. Informeer daarbij ook naar de voorwaarden en bij welke zorgverleners je terecht kunt.

Vanuit de aanvullende verzekering kun je bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor hulp door een mantelzorgmakelaar. Deze hulpverlener kan ondersteunen bij regeltaken. Maar ook de kosten voor mantelzorgcursussen en vervangende zorg (respijt) worden soms vergoed. Goed om te weten: het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Voorwaarden
Zorgverzekeraars stellen soms aanvullende voorwaarden aan de vergoeding van kosten rondom mantelzorg. Zo moet je bij sommige verzekeraars eerst toestemming vragen voor vervangende mantelzorg. En worden er soms eisen gesteld aan de stichting waar je de zorg regelt.

Tip: controleer altijd bij je zorgverzekeraar of je recht hebt op een vergoeding. Ook is het belangrijk om te vragen welke voorwaarden er precies gelden en bij welke zorgverleners je terecht kunt.

Voor meer informatie over een zorgverzekering (hier staan de verschillende zorgverzekeringen en wat zij vergoeden) klik dan hier.

Aankomende evenementen