Meer vrijwilligers in regeling Gratis VOG per 1 november

Het kabinet vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk veilig is en daarom kunnen vanaf 1 november 2018 veel meer organisaties deelnemen aan de regeling Gratis VOG. In de huidige regeling konden vrijwilligers die werken met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking gratis een Verklaring Omtrent Gedrag krijgen. Wat gaat er veranderen?

1 Voor álle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen

De nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Denk bijvoorbeeld aan één-op-één huisbezoeken.

2  De regeling is geldig voor alle organisaties

Het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is.

3  Het maakt niet meer uit hoeveel vrijwilligers bij de organisatie werken

4  Organisaties moeten ook andere veiligheidsmaatregelen nemen

De vrijwilligersorganisatie moet een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk.

5  Aanmelding

Om een gratis VOG voor hun vrijwilligers te krijgen, moet de organisatie zich aanmelden via de website www.gratisvog.nl aanmelden door een digitaal formulier in te vullen.

6 Voorwaarden

De definitieve voorwaarden om gebruik te maken van de nieuwe regeling Gratis VOG worden ruim voor 1 november 2018 op de website van NOV geplaatst.

7  Stappenplan en preventief beleid

Zowel Vereniging NOV als NOC*NSF hebben een stappenplan waarmee gewerkt kan worden aan de veiligheid binnen organisaties. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, maar de één is  voor de sport en de ander voor het brede vrijwilligerswerk.

Wil je meer informatie: zie website www.gratisvog.nl/voorwaarden of neem contact op met VIP.