Mantelzorgwaardering | SWO
Mantelzorg

Mantelzorgwaardering


Vraag en antwoord

Vragen over het aanvragen van de mantelzorgwaardering? Misschien staat het antwoord hieronder wel tussen!

Kom ik in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

Je komt in aanmerking voor deze waardering, als:

 • Je minimaal 3 maanden per jaar, minimaal 8 uur per week onbetaald zorgt voor iemand.
 • De persoon voor wie je zorgt een zelfstandig wonende inwoner van de gemeente Drimmelen is (mantelzorgers van zorgvragers die in een woonzorgcentrum wonen, worden op een andere manier gewaardeerd).
 • De mantelzorgers mogen wel woonachtig zijn buiten de gemeente Drimmelen.
 • Je ingeschreven staat bij het Kennis & Steunpunt Mantelzorg Drimmelen.
 • De zorg omvat meer dan gebruikelijke zorg. Mantelzorg is meer dan hulp die naar ‘algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten’. Het gaat bijvoorbeeld om zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen of weken zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft. Op de website van MantelzorgNL staat uitgelegd wat mantelzorg is (en wat niet).
 • Je geen professionele hulpverlener bent.
Hoe en waar kan ik de mantelzorgwaardering aanvragen?

Ik sta geregistreerd als mantelzorger bij het Kennis & Steunpunt Mantelzorg Drimmelen. Ontvang ik de mantelzorgwaardering dan automatisch?

Nee, de mantelzorgsituatie kan veranderen. De mantelzorgwaardering moet daarom elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Ook als je de mantelzorgwaardering al eerder hebt ontvangen.

Kom ik in de aanmerking voor de mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers?

Je komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers, als:

 • Je opgroeit in een gezin waar extra zorg nodig is voor een ander gezinslid.
 • Je tussen de 6 en 25 jaar oud bent (6 t/m 24 jaar).
 • Je daarom extra huishoudelijke zorgtaken hebt, jezelf regelmatig zorgen maakt en/of vaak rekening houdt met de persoon die zorg nodig heeft.
 • Je staat ingeschreven bij het Kennis & Steunpunt Mantelzorg Drimmelen.
 • Degene voor wie je zorgt (zorgvrager) staat ingeschreven bij het Kennis & Steunpunt Mantelzorg Drimmelen.

Aankomende evenementen

Geen aankomende evenementen gevonden

Wil je meer weten?

Bel 0162-451894 Neem contact op