Mantelzorgondersteuning

Vaak is de zorg onderling goed met hulp van familie, buren, vrijwilligers of professionals maar soms hebben mantelzorgers extra ondersteuning nodig. Mantelzorgers in Drimmelen staan er niet alleen voor. De een heeft behoefte aan informatie over wet- en regelgeving rondom zorgverlof, de ander aan tips over hoe je eigen grenzen te bewaken of ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Elk mens is anders, iedere situatie is anders. Steunpunt Mantelzorg van SWO staat klaar voor iedereen met vragen over mantelzorg. Voor verschillende doelgroepen mantelzorgers zoals de oudere mantelzorger, de werkende mantelzorger en de jonge mantelzorger onder de 23 jaar organiseren we activiteiten.

Ook kunnen we respijtzorg en vervangende mantelzorg bieden door het inzetten van een buddy.

De gemeente Drimmelen waardeert jaarlijks de mantelzorg met een bedrag van 200 euro, per zorgvrager. De zorgvrager is een inwoner van onze gemeente en kan het bedrag uitreiken aan zijn of haar mantelzorger(s). Het formulier om de mantelzorgwaardering aan te vragen, kan tot 1 december 2024 worden ingeleverd op het kantoor van SWO, via de mail of over de post.

Speciale aandacht is er voor mantelzorgers van mensen met een chronische ziekte als dementie, een Niet Aangeboren Hersenletsel of psychiatrische problematiek. Als kwetsbare inwoners thuis blijven wonen maar er is iets extra nodig, kan gedacht worden aan dagbesteding. Het is speciaal voor mensen met geheugenklachten of een vorm van dementie én hun naaste, bijvoorbeeld hun partner, een vriendin of (klein)kind. Daarnaast ontmoeten zij hier mensen die in een soortgelijke situatie beland zijn.
Mail voor meer informatie of inschrijving: mantelzorg@swodrimmelen.nl.

Samenwerking met zorgprofessionals
Het Steunpunt Mantelzorg werkt samen met zorgprofessionals van onder andere Surplus, Thebe, Centrum voor Jeugd en Gezin, De Wijngaerd en de casemanagers van het Zorgloket. En denken graag mee in situaties waar sprake van een complexe zorgvraag. We zetten onze expertise in op het gebied van mantelzorg en de inzet van vrijwilligers.
Mail voor meer informatie of inschrijving: mantelzorg@swodrimmelen.nl.

Een aantal keer per jaar organiseren we een Thema-avond. Aan de hand van een thema en een spreker wordt kennis gedeeld. Bezoekers ervaren lotgenotencontact in een gemoedelijke sfeer en deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties binnen de kernen van de gemeente Drimmelen.
Schrijf je in bij mantelzorg@swodrimmelen.nl om vrijblijvend op de hoogte gehouden te worden van deze bijeenkomsten.

Aankomende evenementen