LEREND NETWERK 24 UURS RESPIJTZORG DRIMMELEN

Op 17 september 2020 is een werkgroep aan de slag gegaan om te onderzoeken op welke manier er 24 uurs respijtzorg geboden kan worden aan mantelzorgers in de gemeente Drimmelen. Specifiek kijken zij naar het aanbod van een logeerhuis. 

De werkgroep bestaat op dit moment uit Riekje van Vugt (voorzitter), Dorien Vonk, Bas Vos, Stella Terlouw, Renate van de Hengel, Ruud Morijn, Adria Enderink, Corrie Looman- Pals, Naomi Hop, Anneke Farag, Conny van der Schriek. 

Zowel mantelzorgers uit Drimmelen, zorgprofessionals vanuit onder andere Surplus, Thebe en Zorgboeren Zuid en huisartsenpraktijken, medewerkers gemeente en het Dementienetwerk Breda en omstreken en SWO sluiten aan. 

Gekozen is voor een Lerend netwerk; deelnemers zijn actief betrokken en voeren acties uit. Deze worden maandelijks gedeeld en besproken. Vanwege de RIVM maatregelen zijn deze overleggen nu online. 

In 2019 zijn in tien gemeenten in Nederland pilots gehouden om een logeerhuis te organiseren. De overheid heeft daar subsidies en begeleiding vanuit Movisie aan gegeven. De ervaringen daarvan zijn gebundeld en in een rapport uitgebracht door Movisie en is van waarde gebleken voor het Lerend netwerk in Drimmelen ( Pilots Logeerzorg. Over behoefte, gebruik en aanbod van logeerzorg). Twee medewerkers van Movisie denken op de achtergrond ook mee met het Lerend netwerk. 

Duidelijk is dat de vraag onder met name mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie om een adempauze urgent is. Ook mantelzorgers die zorgen voor een naaste met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) hebben een vraag. De werkgroep heeft als eerste gekozen het onderzoek te richten op een logeerhuis voor mensen met dementie. 

Andere onderwerpen die op tafel liggen zijn onder andere: hoe ziet een logeerhuis er uit, welke mensen werken daar en hoe verloopt de aanmelding, welke financieringsstomen zijn er en welke mogelijkheden worden gezien. Diverse notities hierover zijn inmiddels opgesteld. 

Vanaf mei 2021 gaat de werkgroep de publiciteit zoeken in diverse media om meer inwoners en ondernemers in Drimmelen en omgeving attent te maken op de wens om een logeerhuis te starten. De werkgroep staat open voor advies en vragen. 

Reacties kunnen via de mail naar Riekje van Vugt,  

riekje.vanvugt@swodrimmelen.nl 

Aankomende evenementen