Intervisie voor vrijwilligers

Voor wie:

Voor vrijwilligers die het fijn vinden om met andere vrijwilligers stil te staan bij het werk en het effect van hoe je omgaat met lastige situaties. 

Inhoud:

Onder intervisie wordt verstaan dat mensen die vergelijkbare werkzaamheden doen, met en van elkaar leren. Door de vaste structuur van de intervisie methodiek wordt met behulp van ingebrachte casussen verdieping gezocht. Samen zoek je naar achterliggende thema’s en geef je elkaar tips en verbeterpunten.

Docent:

De intervisie wordt begeleid door Elly Punselie, coördinator Sociaal Makelaarschap van SWO.

Voorwaarden:

Er zijn in het najaar 3 intervisiebijeenkomsten:

  •   3 september van 13:30-16:00 uur
  • 15 oktober van 13:30-16:00 uur
  • 26 november van 13:30-16:00 uur

Het uitgangspunt is dat je alle drie de keren komt.

Je werkt met casussen die je zelf inbrengt.

De groep van intervisie zal maximaal uit 8 tot 10 personen bestaan.

Aankomende evenementen