Huishoudelijk reglement vrijwilligerswerk

SWO Missie:

‘SWO brengt Drimmelen sociaal in beweging en werkt aan duurzame verbindingen.’

SWO Visie:

SWO is dé lokale deskundige die met en voor inwoners hun welzijn ondersteunt, faciliteert en regisseert.

Kernwaarden SWO:

Kennis en kunde als sleutel tot succes.

Krachtig lokaal verankerd in en in verbinding met de samenleving van Drimmelen.

Flexibel in ontwikkelingsmogelijkheden in een snel veranderende omgeving.

Een breed aanbod van dienstverlening met maatwerk als standaard.

Doelen SWO:
SWO heeft als hoofddoelen: 

 • Het realiseren van optimale, kwalitatief goede vrijwilligersinzet.
 • Een sterke signaleringsfunctie.
 • Verbindende schakel zijn tussen vragen in het sociaal domein en de sociale kaart van Drimmelen.
 • Proactief organiseren van activiteiten om mensen met elkaar te verbinden.

SWO heeft als subdoelen: 

 • Kwaliteit vrijwilligerswerk vergroten.
 • Optimale aansluiting vraag en aanbod.
 • Ogen en oren in de samenleving.
 • Signaleren naar gemeente.
 • Up-to-date sociale kaart.
 • Intercollegiale samenwerking.
 • Vraagbaak zijn.
 • Ontmoeting mogelijk maken.
 • Initiatieven zelfstandig verder laten gaan.

Rol en positie van vrijwilligers bij SWO

De vrijwilligers die via SWO werken zijn een belangrijke interne groep. Ook zij zijn de oren en de ogen van de organisatie. Zij komen om andere redenen binnen bij de cliënten en verrichten ander werk. Het netwerk van cliënten en de kennis over SWO zijn belangrijke aspecten van deze groep. De rol van vrijwilligers kan zelfs verder gaan, zij zijn in staat op preventief/curatief te ondersteunen.

Uitgangspunten

 • Het vrijwilligerswerk bij SWO kenmerkt zich door dat het formeel is waar het moet, en los is waar het kan. Dit geldt voor de relatie van de vrijwilliger met SWO en voor zijn relatie naar de cliënt.
 • SWO streeft ernaar dat cliënten zoveel mogelijk zelf de regie hebben en houden over hun leven en beslissingen.
 • Het is mogelijk om van vriend vrijwilliger te worden, en andersom van vrijwilliger vriend te worden.
 • SWO wil iedereen een kans geven om vrijwilligerswerk te gaan doen bij SWO, mits vrijwilligers de uitgangspunten van SWO onderschrijven en voldoen aan minimale eisen van competenties. (Zie de profielen).

Privacy/geheimhouding: 

 • Wat je ziet en hoort vertel je niet door aan iedereen.
 • De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van wat hem uit hoofde van de werkzaamheden ter kennis komt.
 • Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de vrijwilligers werkzaamheden.
 • Als vrijwilliger neem je geen geld en/of cadeautjes aan.
 • Je neemt niet het betalingspasje mee en neemt geen pincode aan.
 • Bij de start maak je afspraken over wat je gaat doen, wanneer je dit gaat doen, verwachtingen, verantwoordelijkheden en begeleiding
 • Bij wijzigingen in je werkzaamheden, stem je dit af met je begeleider.
 • Als zich ‘grens’ situaties voordoen, bespreek je dit met je begeleider en/of cliënt.
 • Twijfelsituaties bespreek je met je begeleider.   

Tips:

 • Zorg dat je je kunt legitimeren.
 • Gemaakte kosten bijvoorbeeld vervoer, worden door de cliënt vergoed. Zowel van huis naar cliënt en van cliënt naar het doel van een afspraak.
 • Indien je met een cliënt in je eigen auto op stap gaat, dien je zelf een inzittende verzekering te hebben.
 • Je mag om verzekeringstechnische redenen niet de auto van je cliënt besturen. Meerijden is uiteraard voor eigen keuze.
 • Ga je boodschappen doen met/voor een cliënt, betaal dan alleen met contant geld en zorg dat je de kassabon bewaart.
 • Wettelijk gezien mag je niet het legitimatiebewijs van je cliënt kopiëren (cliënt mag deze niet uit handen geven). Mocht dit toch nodig zijn, neem dan eerst contact op met begeleider van SWIO).
 • Het is handig een telefoonnummer te hebben waar je naar toe kunt bellen als zich iets voordoet.
 • Je praat niet over, maar met je cliënt.
 • Bij vervelend gedrag van je cliënt, is het goed grenzen aan te geven.
 • In 1ste instantie geef je niet je eigen telefoonnummer en gaat niet naar verjaardagsfeestjes.