GEZOCHT: BEVLOGEN TOEZICHTHOUDERS

Bouw jij mee aan een zorgzame samenleving in Drimmelen? Heb je een sociaal hart en houd je van bestuurlijk werk? Dan is toezichthouder bij stichting welzijn & ondersteuning (SWO) en SWO Thuis wellicht jouw kans om hier actief aan bij te dragen.

Profielschets voor toezichthoudend bestuur Stichting Welzijn & Ondersteuning en toezichthouder SWO Thuis

Stichting welzijn & ondersteuning (SWO) is een lokale brede welzijnsorganisatie in de gemeente Drimmelen. SWO verzorgt tal van ondersteunende welzijnsdiensten aan inwoners en organiseert ontmoeting en vrijwilligerswerk. In 2018 is vanuit SWO de zusterstichting SWO Thuis opgezet. SWO Thuis organiseert huishoudelijke ondersteuning in de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Altena.

Wegens einde van de zittingstermijn in 2023 zijn we op zoek naar drie toezichthouders (waaronder een voorzitter) die zich herkennen in onderstaand profiel.

  1. Inzicht: heeft ervaring en inzicht in ontwikkelingen in de sector Welzijn – Zorg. Is in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te doorgronden en te koppelen aan ontwikkelingen binnen SWO en SWO Thuis. Doorziet veranderingen in de samenleving die van belang kunnen zijn voor SWO. Specifiek geldt dit voor de bewegingen van de gemeentelijke en landelijke overheid.  
  • Beleid: beschikt over een analytisch en strategisch vermogen om het algemeen beleid van SWO en SWO Thuis te volgen en waar nodig initiatieven te laten ondernemen om het beleid aan te passen c.q. te actualiseren. Is in staat om het SWO-beleid op toepasselijke wijze met resultaat te verkopen. Moet affiniteit hebben met de gemeente Drimmelen. 
  • Toezichthouden: aantoonbare capaciteiten die als toezichthouder nodig zijn om beide organisaties op strategisch niveau aan te sturen.
  • Presentatie: is in staat om SWO en SWO Thuis extern op een passende en heldere manier te presenteren. Heeft een charisma dat om aandacht en respect vraagt. In het bijzonder geldt dit voor deelname aan bestuurlijke overlegsituaties, vergaderingen met de overheid, bijeenkomsten met inwoners, vrijwilligers etc.  

In het bijzonder voor het voorzitterschap:

  • Persoonlijkheid: is een rustig en empathisch persoon die besluitvorming in goede banen kan leiden en waar nodig conflicten of kortsluitingen in de organisatie effectief kan helpen oplossen. Kan op constructieve wijze met de directeur actuele kwesties doornemen en op bestuurlijk niveau inbrengen. Is iemand waar collega’s en overheidsorganisaties respectvol en constructief mee willen samenwerken.
  • Vaardigheden: beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten die nodig zijn om de organisatie bestuurlijk op strategisch niveau aan te sturen. Specifiek geldt dit voor het leidinggeven aan het toezichthoudend bestuur en raad van toezicht. Is in staat om dit op een democratische wijze en doortastend inhoud te geven. Kan goed samenwerken met interne en externe partijen. Beschikt daarnaast over voldoende digitale basisvaardigheden. Is tactvol, omgevingsbewust en kan goed luisteren en samenvatten.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

Jiske Twilt (voorzitter): 06 – 115 29 940

Peter Franken (directeur-bestuurder): 06 – 250 44 784 (wegens vakantie niet bereikbaar tussen 20-01 en 08/02/2023)

U kunt uw interesse kenbaar maken door het formulier ‘kandidaatstelling’ op te vragen bij het secretariaat via elena.jaakke@swodrimmelen.nl of te downloaden hier onder.

Uw sollicitatie kunt u voor 13 februari 2023 richten aan: bestuur@swodrimmelen.nl

Aankomende evenementen