GEZOCHT: BEVLOGEN TOEZICHTHOUDER

‘Wil je lokale impact maken en een bijdrage leveren aan het welzijn van inwoners van Drimmelen en omgeving? Wil je dat doen door op bestuurlijk niveau een bijdrage te leveren? Lees dan snel verder!

Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO) is een lokale brede welzijnsorganisatie in de gemeente Drimmelen. Al 25 jaar biedt SWO tal van ondersteunende welzijnsdiensten aan inwoners en organiseert ontmoeting en vrijwilligerswerk. Zusterstichting SWO Thuis organiseert huishoudelijke ondersteuning in de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Altena. Beide organisaties versterken het welzijn en de kwaliteit van leven van veel inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wegens einde van de zittingstermijn zijn we per december 2023 op zoek naar een enthousiaste toezichthouder voor beide organisaties met als aandachtsgebied zorg, welzijn en ethiek. Heb jij een dagdeel per maand over om samen het verschil te maken? Reageer dan voor 25 oktober a.s. op deze vacature.

Voor de functie is een profielschets opgesteld. Heb je nog niet alle ervaring? Geen punt. We helpen je mee groeien in je functie zodat je lekker in je vel komt en volwaardig toezichthouder wordt. Je komt terecht in een prettig, deskundig gezelschap en een leerzame omgeving.

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met:
Peter Franken (directeur-bestuurder) 06 – 250 44 784 of peter.franken@swodrimmelen.nl

Je kunt je interesse kenbaar maken via het formulier ‘kandidaatstelling’. Deze is op te vragen bij het secretariaat: elena.jaakke@swodrimmelen.nl of te hier te downloaden.

Sollicitaties graag vóór 25 oktober 2023 richten aan Bestuur@swodrimmelen.nl

Profielschets voor toezichthoudend bestuurder Stichting Welzijn & Ondersteuning en toezichthouder SWO Thuis

  • Inzicht: heeft ervaring en inzicht in ontwikkelingen in de sector Welzijn – Zorg. Is in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te doorgronden en te koppelen aan ontwikkelingen binnen SWO en SWO Thuis. Doorziet veranderingen in de samenleving die van belang kunnen zijn voor SWO. Specifiek geldt dit voor de bewegingen van de gemeentelijke en landelijke overheid.  
  • Beleid: beschikt over een analytisch en strategisch vermogen om het algemeen beleid van SWO en SWO Thuis te volgen en waar nodig initiatieven te laten ondernemen om het beleid aan te passen c.q. te actualiseren. Is in staat om het SWO-beleid op toepasselijke wijze met resultaat te verkopen. Moet affiniteit hebben met de gemeente Drimmelen. 
  • Toezichthouden: aantoonbare capaciteiten of de bereidheid om die te verwerven om als toezichthouder beide organisaties op strategisch niveau aan te sturen.
  • Presentatie: is in staat om SWO en SWO Thuis extern op een passende en heldere manier te presenteren. Heeft een charisma dat om aandacht en respect vraagt. In het bijzonder geldt dit voor deelname aan bestuurlijke overlegsituaties, vergaderingen met de overheid, bijeenkomsten met inwoners, vrijwilligers etc.  

Voor deze functie is passende bestuursvergoeding beschikbaar.

Aankomende evenementen