GEANNULEERD – VRIJWILLIGERSEVENT 10 DECEMBER 2021

Vrijwilligersevent verzet naar voorjaar 2022
Op 10 december 2021 staat het Vrijwilligersevent 2021 gepland. Diverse organisaties uit de
gemeente hebben zich hiervoor al aangemeld.
In verband met het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus en de maatregelen die
hiermee gepaard gaan heeft de organisatie helaas moeten besluiten het event te verplaatsen naar
het voorjaar van 2022.
De nieuwe datum wordt op korte termijn bekend gemaakt. Organisaties ontvangen hiervoor
opnieuw een uitnodiging.
Wij gaan er dan alsnog samen met de deelnemende organisaties en de (potentiële) vrijwilligers een
dynamisch, informatief en gezellig event van maken!
Heb je vragen? Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt (vip@swodrimmelen.nl).