Cliëntondersteuning bij Wmo-aanvragen

Als u een aanvraag doet bij de gemeente voor een Wmo-voorziening dan is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door iemand. Vaak is dat een mantelzorger, een kind of ander familielid waar u op terug kunt vallen. Wordt er een huisbezoek gepland (het zogenaamde keukentafelgesprek) regel dan dat uw mantelzorger erbij kan zijn. 

Het kan zijn dat u geen beroep kunt doen op een mantelzorger. Wellicht heeft u geen kinderen of familie die u bij kunnen staan. Misschien wonen ze te ver weg of zijn niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij een gesprek.  Weet dan dat u beroep kunt doen op de onafhankelijke cliëntondersteuning van SWO of MEE.  De onafhankelijke ouderenadviseurs van SWO zijn u graag van dienst. Een ouderenadviseur is een goed opgeleide vrijwilliger die u met raad en daad kan bijstaan. Zij kunnen aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek en u ondersteunen bij het verdere verloop van de aanvraag voor de Wmo-voorziening. 

Cliëntondersteuning ook bij een herindicatie Als u al gebruik maakt van een Wmo-voorziening, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of dagverzorging en er volgt binnenkort een herindicatie, ook dan heeft u recht op cliëntondersteuning. Ook dan kunt u zich laten ondersteunen door een vrijwillige ouderenadviseur van SWO.

Mocht u meer informatie hierover willen of wilt u een cliëntondersteuner aanvragen, neem dan contact op met SWO T 0162 – 45 18 94 of stuur een mail naar info@swodrimmelen.nl.  U kunt ook terecht bij MEE West-Brabant (ondersteuning bij leven met een beperking) T 076 – 522 30 90.