Checklist Vrijwilligerskwadrant: Binden en Vinden

Ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk

Niet iedereen is hetzelfde en ook bij vrijwilligers zijn er meerdere types te onderscheiden.

Het vrijwilligerskwadrant geeft hier inzicht in en kan gebruikt worden door vrijwilligers (welk type ben ik) en door organisaties (wie zoeken we).

Het vrijwilligerskwadrant

De type vrijwilligers zijn gebaseerd op de uitganspunten uitdaging, veiligheid, zelfgericht en omgevingsgericht. Op deze manier krijg je vier type vrijwilligers:

1. Ondernemers
Zij zien het vrijwilligerswerk als een uitdaging en om zichzelf te ontwikkelen. Zij zijn actief en initiatiefrijk. Geef ze vooral ruimte om te groeien en om invloed uit te oefenen.

2. Stimulatoren
Zij zien vrijwilligerswerk als een omgeving vol kansen en uitdagingen. Ze willen dat hun werk duidelijk zichtbare resultaten heeft. Zij zoeken samenwerking en begeleiding.

3. Dienstverleners
Zij zoeken in het vrijwilligerswerk rust en zekerheid. Zorg voor anderen en waardering zijn voor hen belangrijk. Ze zoeken haalbare doelen en een duidelijke taken.

4. Regelaars
Zij zijn erg betrokken bij de organisatie en trekken graag verantwoordelijkheid en controle naar zich toe. Duidelijke afspraken, regels, en het uitoefenen van invloed zijn voor hen van belang.

Hieronder kun je de test openen, afdrukken en invullen:
Vrijwilligerskwadrant binden en vinden

Aankomende evenementen