Stellingen panelgesprek

Stelling 1: Je kunt geen grens stellen aan vrijwilligerswerk in zorg en welzijn.

Stelling 2: Woningen moeten zo gebouwd worden dat het saamhorigheid en zorg voor elkaar stimuleert.

Stelling 3: Een goede buur is beter dan een zorgende overheid.

Stelling 4: Als je niemand hebt om jou te helpen, moet de overheid of een instantie dat oppakken.

Stelling 5: De overheid moet zorgen voor meer sociale cohesie en zorg vanuit de samenleving zelf.

 

Neem een kijkje in de Inspiratiebus

Terugblik op jubileumjaar

Blik op de toekomst

Praat vandaag over morgen

Gedachtewandeling

Klik op play en luister.

Dementheek

Bezoek de Dementheek bij Theek 5!

De Dementheek is een plek in de bibliotheken van theek 5 waar je materialen en boeken kunt lenen voor mensen met geheugenproblematiek, hun familie en mantelzorgers. 

De collectie bestaat onder andere uit voorleesboeken, spelmateriaal, romans, thematassen, informatieve boeken etc.  Voor meer informatie kijk op de website van Theek 5.

Seniorenpartner De Wijngaerd

De Wijngaerd bekijkt graag samen met de inwoner met een zorgvraag en met zijn of haar mantelzorger, welke dagactiviteiten passend zijn.

Maatwerk op individueel niveau. Op deze manier is en blijft er oog voor de mantelzorger en de individuele thuissituatie.

Doelgroep Dagopvang

De Wijngaerd is specifiek gericht op de minder vitale oudere. Zowel ouderen zonder beperking tot ouderen met matige of zware lichamelijke of geestelijke beperkingen.

De Wijngaerd kiest ervoor om met deze vorm van dagbesteding de cliënt mogelijkheden te bieden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Mensen willen niet te snel het stempel “patiënt” opgespeld krijgen of in een hokje geduwd worden. Deze doelgroep, minder vitale ouderen, wil zo lag mogelijk volop in het leven staan en blijven participeren in de gemeenschap van Drimmelen.

Eigen keuzes blijven maken wordt gestimuleerd met de visie van De Wijngaerd op dagbesteding.

Een win/win situatie is, dat naast een gestructureerde dagbesteding met indicatie, ook zonder indicatie een laagdrempelig inloopcentrum midden in de kern Made ter beschikking staat van de gemeenschap.

Hier worden gasten gastvrij onthaald en kiezen ze zelf welke activiteiten zij willen afnemen binnen en/of buiten.

Contactpersoon: Anita Voermans 0162-241213 of a.voermans@dewijngaerd.nl

Restaurant

Ons restaurant is 7 dagen in de week geopend van 10.30-15.00 uur voor zowel lunch als diner.

Meer informatie: 0162-241340

Contact Clientservicebureau

csb@dewijngaerd.nl

Tel.: 0162-241338 of 06-23417112

Logeerzorg

Online activiteiten

‘Tijd voor een gezellig, leerzaam online koffie moment’   

Om de week wordt er op donderdag vanuit SWO een online bijeenkomst gehouden. In deze bijeenkomsten komen we gezellig bij elkaar om leuke gesprekken te voeren en bereid ik ook een quiz voor, iedere keer met een ander thema. Dit is erg leuk en zeker ook nog eens leerzaam!   

Ook levert het natuurlijk een grote bijdrage om op een leuke manier digitaal vaardiger te worden.  

Alle deelnemers krijgen een week voor de bijeenkomst de link via de mail. Het enige wat de je hoeft te doen is op de link te klikken en zo kom je automatisch in de bijeenkomst. In de mail krijg je ook een bestand over hoe het online programma ‘Zoom’ werkt.

Vanuit SWO hebben we tablets die je gratis kunt lenen, je hebt dus zelf geen digitale middelen nodig. Het enige wat je nodig hebt is Wifi.   

Ook geven wij uitleg over hoe deze tablets werken, dus mocht je hier nog geen ervaring mee hebben dan is dit niet erg!  

Het lijkt ons erg leuk als er mensen deel willen nemen aan onze online bijeenkomsten. Want je weet wat ze zeggen; ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd.’  

Mocht dit je wat lijken of ken je iemand waarvan je denkt dat die dit wel heel leuk zou vinden, aarzel niet en bel naar SWO. Telefoonnummer: 0162 451 894.  

Betaalde respijtzorg

Respijtzorg is vervangende mantelzorg. Daarmee wordt een mantelzorger voor een tijdelijke periode ontlast van zijn zorgtaken. Ze proberen dan mogelijkheid te bieden voor mantelzorgers om er even tussenuit te gaan en op te laden. 

Er zijn verschillende aanbieders die vervangende mantelzorg aanbieden in de gemeente Drimmelen: 

ZorgMies Breda 
Contactpersoon: Annette van Bergen
Email: breda@zorgmies.nl 
Tel: 076-7820525
Website: ZorgMies Breda

Saar aan huis
Contactpersoon: Alexandra Levens
Email: breda@saaraanhuis.nl
Tel: 076-2005390

Website: Saar aan Huis

Handen in Huis
Email: info@handeninhuis.nl
Tel: (030) 659 09 70
Website: Handen in Huis

Zinthiek
Contactpersoon: Astrid Hessels
Email: info@zinthiek.nl
Tel: 06 57593023
Website: Zinthiek

Aankomende evenementen