Buddyzorg

Voor wie?

Mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, zoals bijv. kanker, MS, Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), hiv of aids. Zij krijgen vaak te maken met verlies van lichamelijke, psychische of sociale mogelijkheden. Hun ziekte heeft grote invloed op hun leven. Zij kunnen een beroep doen op een buddy, die steun biedt bij het verwerken van het verlies aan mogelijkheden. Buddy’s zijn vaak actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Maar ook in situaties waar mensen geen beroep op anderen kunnen doen.

Buddyzorg is gericht op het verwerken van de ziekte en het versterken van de draagkracht en zelfstandigheid van de cliënt

  

Wat doet een buddy?

Een buddy steunt mensen die:

  • willen leren omgaan met een ziekte waardoor zij sommige dingen niet meer kunnen.
  • hun zelfstandigheid willen vergroten
  • hun leefwereld willen vergroten

Een buddy kan op allerlei manieren steun bieden:

  • luisteren en praten over de emoties die het ziek zijn oproept
  • steun geven bij het omgaan met de ziekte in het dagelijkse leven
  • samen bouwen aan een sociaal netwerk
  • samen erop uit gaan
  • steun geven bij de contacten met artsen en hulpverleners.

 

Meer weten? U aanmelden? 

Neem dan contact op met SWO 0162- 45 18 94 of e-mail: info@swodrimmelen.nl