Belastingservice Drimmelen

Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte en niemand in uw omgeving kan u hierbij helpen? Dan staan de Belastinginvullers van KBO en SWO voor u klaar. Zorg dat u de juiste formulieren bij de hand heeft, zodat de belastinginvuller u zo goed mogelijk kan helpen.

Tijdens het invullen van uw belastingformulieren wordt tevens gekeken of u ook in aanmerking kunt komen voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Maar ook of de hoogte van de toeslagen nog klopt.

Voor het invullen van de aangifte wordt een bijdrage gevraagd van maximaal € 12,00. Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, bespreek dit dan s.v.p. met de belastinginvuller.

Wilt u gebruik maken van de belastingservice, dan kunt u contact opnemen met SWO via telefoonnummer 0162 – 45 18 94.

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen als u de volgende documenten en gegevens verzameld heeft en/of meeneemt (voor zover van toepassing).

 • Kopie aangifte/uitdraai 2020 indien aanwezig.
 • Aangiftebrief 2021 van de Belastingdienst.
 • Uw machtigingscodes (voor het laten doen van uw aangifte) of eventueel uw eigen DigiD codes (voor het, met ondersteuning, zelf doen van uw aangifte). Indien u geen machtigingscode heeft ontvangen, dan kunt u die aanvragen via 088 – 123 65 55. Echtparen moeten beiden een machtigingscode (DigiD) hebben. Heeft u problemen met het aanvragen van de machtingscode, neem dan contact op met SWO, dan regelen zij een vrijwilliger die u zal helpen.
 • Alle documenten die u in 2021 heeft ontvangen van de Belastingdienst, zoals correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave etc.
 • Beschikkingen Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2021 en 2022. In verband met het controleren van toetsingsinkomen en vermogen.
 • Belangrijke data uit 2021: samenwonen, huwelijk en overlijden.
 • Jaaropgaven 2021:
  • van AOW en aanvullend pensioenen van uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of partner.
  • bank(en) inzake (spaar)tegoeden en hypotheek eigen woning.
  • Overzicht van eventuele bijverdiensten.
 • Door u zelf betaalde zorgkosten (bijv. medicijnen, tandarts, hoorapparaat, fysio etc.).
 • Afsprakenoverzicht voor specialisten of bezoek ziekenhuis en onkosten deeltaxi.
 • Dieetverklaring van arts of diëtiste indien u een dieet moet volgen.
 • Overzicht van giften.
 • WOZ-waarde eigen woning (peildatum 1-1-2020, nota gemeente ontvangen in 2021).
 • Eigen woning: eventueel aan- en verkoopgegevens.
  Overzicht van banktegoeden e.d. is ook van belang voor het controleren van het (eventuele) recht op huurtoeslag; indien u als alleenstaande per 01-01-2022 meer heeft dan € 31.747,=, of met partner meer dan € 63.494,= vervalt dat recht;
  Voor 01-01-2021 waren de bedragen € 31.340,= resp. € 62.680,=.

Aankomende evenementen