Vrijwilligerspanel SWO

Wat is het vrijwilligerspanel van SWO:

Het vrijwilligerspanel van SWO denkt mee met thema’s die door SWO en/of door het panel aangedragen worden. Het panel zorgt ervoor dat het bespreken van relevante en belangrijke thema’s gekanaliseerd wordt.  Hierdoor zien wij een kwaliteitsborging van de participatie van de vrijwilliger binnen de organisatie SWO. Dit sluit andere meedenk mechanismes niet uit. Zoals andere werk- overleggroepen en individuele gesprekken.

Voorbeelden van onderwerpen die besproken zijn:  Strategisch beleid SWO, Werkplan SWO, Privacy reglement/AVG, Samenvatting gesprekken met alle vrijwilligers, Werken met VOG, bereiken van de doelgroep, onderzoek clienttevredenheid.

Wij kunnen vrijwilligers van SWO vertegenwoordigen. Wilt u iets vragen of bespreken met het panel, dan kunt u contact opnemen met een van ons.

De panelleden van SWO zijn:

Tianah Auener:  email bmcauener@simpc.nl

Joke Haaze

Jan de Laat: telefoon 0162 585518, email jpm_delaat@hotmail.com

Meriam van Pelt: telefoon 06 11432611, email meriamvanpelt@hotmail.com

Jan Willem van der Velden: telefoon 0162 683291, email jwvdvelden@planet.nl

Ton Verwijmeren: email ton.verwijmeren@hetnet.nl

Rien Vos: telefoon 06 33041615, email rienvos1944@live.nl