Formulierenspreekuur start per 5-9-2017

Als u een beroep wil doen op diverse regelingen of gebruik wil maken
van tegemoetkoming in kosten zodra u deze niet zelf kunt bekostigen,
zal de gemeente of andere instanties vele gegevens van u willen
weten. Vindt u het lastig om dergelijke formulieren in te vullen?
Doe dan een beroep op ons Formulierenteam!


Is het niet duidelijk waar u de gevraagde informatie vandaan moet
halen? Weet u niet of u alle gevraagde bijlage compleet verzameld
hebt? Het Formulierenteam ondersteunt u bij het invullen van (online)
formulieren. Ook helpen zij om alle gegevens te verzamelen die nodig
zijn voor een aanvraag en kijken met u of u al uw rechten benut.

Voor wie is het Formulierenteam?
Het Formulierenteam is er voor iedere inwoner van de gemeente
Drimmelen maar vooral voor mensen met een laag inkomen en wordt
gratis aangeboden.

Bezoek ons inloopspreekuur
Gezondheidscentrum Het Vierendeel te Made (1e verdieping naast
bloedprikken) op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.

Liever een huisbezoek?
Wanneer u door een fysieke of geestelijke beperking niet in de
gelegenheid bent om een spreekuur te bezoeken, dan kunt u een
verzoek doen voor een huisbezoek van een van onze vrijwilligers.
Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen neem dan contact met ons
op of mail naar formulierenteam@swodrimmelen.nl

SWO Drimmelen
Het Vierendeel 6
4921 LC Made
0162-45 18 94
info@swodrimmelen.nl
www.swodrimmelen.nl