Strategisch beleidsplan 2018-2020

SWO heeft haar strategische koers voor de komende jaren bepaald. Hiermee leggen wij onze focus toe op 4 pijlers: participatie, preventie, samenredzaamheid en ondersteuning thuis.

Dank aan onze stakeholders en het vrijwiligerspanel die onze koers mede hebben aangescherpt.

Graag nodigen wij u uit kennis te nemen van onze visie. Heeft u vragen of opmerkingen over onze visie, wij horen het graag!

Klik hier om het strategisch plan te openen en/of downloaden.