Nieuws

Strategisch beleidsplan 2018-2020

SWO heeft haar strategische koers voor de komende jaren bepaald. Hiermee leggen wij onze focus toe op 4 pijlers: participatie, preventie, samenredzaamheid en ondersteuning thuis.

Dank aan onze stakeholders en het vrijwiligerspanel die onze koers mede hebben aangescherpt.

Graag nodigen wij u uit kennis te nemen van onze visie. Heeft u vragen of opmerkingen over onze visie, wij horen het graag!

Alzheimercafé Drimmelen en Moerdijk

Vrijheid en veiligheid bij Dementie
Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te
staan.Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat iemand valt of verdwaalt?
En wat als mensen ’s nachts onrustig zijn en steeds uit bed
komen?
Hoe ga je daarmee om?
Hoe zorg je voor een veilige leefomgeving?
En hoe kunnen mensen met dementie daarbij zoveel mogelijk
vrijheid behouden?

U bent van harte welkom!

SWO Drimmelen heeft aandacht voor kinderen die opgroeien in een gezin met zorg!

Het verlenen van zorg aan een ziek familielid kan een impact hebben op het leven van jongeren en dat vooral als de zorgsituatie aanhoudend en ernstig is. Deze jongeren verrichten meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgtaken of bieden emotionele ondersteuning aan. We noemen deze kinderen ook wel jonge mantelzorgers. Het veelal zorgen maken om  het familielid en het bieden van emotionele steun maakt dat de emotionele belasting voor deze jongeren het zwaarst weegt.

inspiratieavond:meer (jongere) vrijwilligers voor je organisatie

Als (vrijwilligers)organisatie of sportvereniging ben je altijd op zoek naar nog meer mensen die vrijwillig de handen uit de mouwen willen steken. Tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek over:
Waarom doen (jongere) mensen vrijwilligerswerk?
Hoe sluit je als organisatie hierop aan, wat heb je vrijwilligers en jongere vrijwilligers te bieden?
Waar en hoe vind je deze mensen? Tips en handvatten.

workshop “het autisme belevingscircuit”

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?

De workshop Autisme Belevings Circuit geeft een inkijk in hoe mensen met autisme de werkelijkheid beleven en wat er omgaat in hun gevoelswereld. Niet via complexe theorieën, maar doormiddel van korte en praktische opdrachten.

Pagina's