Nieuws

Grote opkomst "Dag van de Mantelzorg"

De Dag van de Mantelzorg begon dit jaar in Lage Zwaluwe, van waaruit de rondvaartboot ‘De Zilvermeeuw’ vertrok voor een vaartocht door De Biesbosch. Er was een record aantal deelnemers. Deze dag is bedoeld om mensen die de zorg voor iemand op zich hebben genomen eens in het zonnetje te zetten. Een echte verwendag mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds van Thebe Extra. Jopie Zasburg voorzitter SWO opende de dag, zij gaf aan dat het een dag is om mantelzorgers te bedanken voor hun inzet. Mantelzorgers die met liefde voor anderen zorgen, vergeten vaak voor zichzelf te zorgen.

Werving

SWO is op zoek naar zelfstandige alfahulpen

Stichting Welzijn & Ondersteuning verzorgt vanaf 1 januari 2010 de bemiddeling tussen cliënt en alfahulp in de Gemeente Drimmelen. Om deze belangrijke taak goed uit te voeren zijn we op zoek naar mensen die als zelfstandige alfahulp willen gaan werken.

Het werk houdt in dat U als alfahulp een deel van het huishoudelijk werk bij één of meerdere klanten voor uw rekening neemt. SWO verzorgt de administratie en zoekt naar passende combinaties van hulp en klant.

ONZE KLUSSERS ZOEKEN VERSTERKING!

Veel mensen hebben al gebruik gemaakt van de Klussendienst. Om iedereen te kunnen blijven helpen zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden het klussenteam te versterken.

Bent u nu zo iemand met twee rechterhanden en bereid eens een klusje voor een ander te doen? Dan kan de Klussendienst u goed gebruiken! SWO is op zoek naar klussers uit alle kernen van de gemeente Drimmelen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SWO, T 0162-451894 of via info@swodrimmelen.nl

Huisbezoek aan 75-plussers

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dat is een positieve ontwikkeling. Met het stijgen van de leeftijd is het wél van belang, dat eventuele hulp aan ouderen goed geregeld is.
Om vraag en aanbod van welzijn en hulp beter op elkaar af te stemmen is het van groot belang om de mening van betrokken ouderen zelf te horen. Met een persoonlijk huisbezoek kan dit. ‘Hoe gaat het met uw gezondheid?’. ‘Kunt u de benodigde hulp zelf regelen?’. ‘Bent u op de hoogte van allerlei voorzieningen die er zijn op gebied van wonen, zorg en welzijn?’.

Tweede Kamerleden Tamara Venrooy en Anne Mulder op bezoek

Op 27 augustus 2012 brachten de Tweede Kamerleden Tamara Venrooy (woordvoerder langdurige zorg en WMO) en Anne Mulder (woordvoerder curatieve zorg), beiden van de VVD- een werkbezoek aan de gemeente Drimmelen.
Ook bij SWO kwamen zij op bezoek om vernieuwende en inspirerende voorbeelden aan te horen over welzijns- en zorginitiatieven. Met name waren zij geïnteresseerd in de aanpak van Dementie waarin SWO samenwerkt met Surplus Zorg. Dementieconsulent Jos Gorissen vertelde wat hij als casemanager zoal tegenkomt in de praktijk.

Pagina's