SWO Drimmelen heeft aandacht voor kinderen die opgroeien in een gezin met zorg!

Het verlenen van zorg aan een ziek familielid kan een impact hebben op het leven van jongeren en dat vooral als de zorgsituatie aanhoudend en ernstig is. Deze jongeren verrichten meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgtaken of bieden emotionele ondersteuning aan. We noemen deze kinderen ook wel jonge mantelzorgers. Het veelal zorgen maken om  het familielid en het bieden van emotionele steun maakt dat de emotionele belasting voor deze jongeren het zwaarst weegt. Deze emotionele belasting is het grootste risico voor de ontwikkeling naar volwassenheid.  Of dit tot problemen kan leiden, is afhankelijk van de balans van draagkracht en draaglast en de beleving van de zorgrelatie. 

Jonge mantelzorgers worden dan ook steeds meer benoemd in de beleidsdoelstellingen van gemeenten. De vertaling van beleid naar het werkveld ligt vervolgens bij professionals. De rol van huisartsen, zorgverleners, hulpverleners en de relatie met het onderwijs vormen belangrijke aanknopingspunten voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Het vraagt ook om een sociale betrokkenheid van ons allemaal! Het is belangrijk om kinderen die in de knel (komen) te zitten te (h)erkennen. Eén op de 4 kinderen groeit namelijk op in een zorgsituatie. Dit zou voor de gemeente Drimmelen globaal 1900 kinderen zijn!

Tijdige signalering en ondersteuning vindt het Steunpunt Mantelzorg van SWO Drimmelen dan ook belangrijk.  SWO Drimmelen wil als lokale welzijnsorganisatie inspelen op de vraag hoe zij kan bijdragen aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen van jonge mantelzorgers. Lotte Koevoets heeft in het kader van haar afstuderen onderzoek gedaan naar een passend ondersteuningsaanbod om de ontwikkelingskansen van jonge mantelzorgers te bevorderen.  Om een ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers, hun ouders en het hele gezin te kunnen borgen is Elly Punselie aangewezen als aandachtsfunctionaris binnen SWO Drimmelen. Benieuwd naar de overige bevindingen? Het volledige onderzoeksrapport is hier te raadplegen.